Guia didàctica

TÍTOL DE LA PROGRAMACIÓ: Què fem amb l’hort de l’escola?

NIVELL EDUCATIU: Cicle Mitjà de Primària

ÀREA: Coneixement del Medi Natural

BLOC DE CONTINGUT: El món dels éssers vius

UNITAT DIDÀCTICA: Les plantes

JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT: Com relacionar el treball realitzat a l’hort amb el currículum i les noves tecnologies. L’hort i el cultiu de la terra ens identifica cada una de les hortalisses de l’alimentació humana, ajudant-nos a conèixer el seu cicle vital, i participar en les tasques que van des de la preparació de la terra fins a la collita i consum.

OBJECTIUS DIDÀCTICS:

 • Identificar els principals elements de les plantes, la seva classificació i les seves diferents parts tot relacionant-les amb les funcions vitals: alimentació, respiració, transpiració i reproducció.
 • Identificar els treballs de la terra i el seu paper en l’alimentació humana, en el cicle vital de les plantes i en l’elaboració del planter.
 • Plantejar-se, identificar i resoldre interrogants relacionats amb les plantes.
 • Conèixer la vida de les plantes, el seu aprofitament per l’home, la producció d’aliments i la fertilitat del sòl, així com els seus usos.
 • Participar activament en el treball en grup, adoptant una actitud responsable.
 • Participar en l’elaboració, realització i avaluació de projectes relacionats amb aspectes rellevants de l’entorn natural.
 • Apreciar el gaudi que comporta arribar a trobar explicacions racionals dels fets i els problemes que es relacionen amb les plantes.
 • Trobar la utilitat de l’aplicació de procediments i actituds científiques.

CONTINGUTS:

 • El cicle vital de les hoortalisses.
 • Identificació de les parts d’una planta.
 • Classificació de les plantes segons criteris observables.
 • Caracterització de les tres funcions vitals de les plantes.
 • Les adaptacions de les plantes.
 • Les hortalisses i l’alimentació.
 • Tècniques de reproducció de plantes i arbres.
 • L’esporga.
 • La pol·linització i les llavors.
 • L’hort a l’hivern i l’hort d’estiu.
 • Interès per la protecció i cura de les plantes de l’entorn proper .
 • Investigació i reflexió sobre les relacions que s’estableixen entre els diferents éssers vius que habiten l’hort (ecosistema i cadena alimentària).

COMPETÈNCIES:

El treball de l’hort desenvolupa capacitats que contribueixen a l’assoliment de la competència comunicativa, així com la competència d’autonomia i iniciativa personal, ja que els alumnes treballen la terra i són responsables del resultat que aquesta ens dóna, i el benefici que en tindran.

També es centra, de forma directa en treballar capacitats per millorar les competències específiques per conviure i habitar en el món (coneixement i interacció amb el món físic i la competència social i ciutadana), ja que és necessari saber quines hortalisses s’adapten a la terra i creixen en funció dela temporada.

Les activitats contenen una alta càrrega competencial al tractar-se d’un treball vivencial, col·laboratiu que es veu recompensat amb el que la terra ens proporciona per viure, entenet així part del cicle de la matèria.

Competència artística i cultural (Omplint el mural sobre l’hort)
Tractament de la informació i competència digital (Fent les fotografies i posant al dia el bloc de l’hort)
Competència d’aprendre a aprendre

CRITERIS D’AVALUACIÓ:

• Reconèixer i explicar les relacions entre factors del medi físic i les formes de vida vegetal.
• Analitzar i descriure elements de les plantes.
• Classificar plantes i reconèixer les de l’entorn proper.
• Identificar alguns dels usos que es fan dels recursos vegetals.
• Plantejar-se interrogants sobre determinats fenòmens relacionats amb les plantes i obtenir informació rellevant per mitjà de l’observació i l’experimentació.

METODOLOGIA: 

1. Comprensió i aplicació del vocabulari científic, propi de l’àrea.
2. Adquisició de continguts mínims.
3. Anàlisi, síntesi i relació dels continguts.
4. Experimentació.
5. Relació del que s’ha estudiat i observat amb l’entorn.
6. L’hort escolar ecològic.
7. Aplicació de treballs cooperatius i individuals per a la consolidació dels continguts.
8. Elaboració de Projectes.
9. Aplicació de les TIC.

ACTIVITATS:

A partir del coneixement que tenen els alumnes ens plantejarem preguntes transversals que integren respostes àmplies. No es tractarà d’emmagatzemar informació ni de reproduir-ne. Es tractarà fonamentalment d’ensenyar a cercar-ne, seleccionar-la, a organitzar-la i a interpretar-la d’acord amb les raons del coneixement, per tal de construir criteris propis i saber-los comunicar més enllà d’una àrea o d’una altra.

Plantejar-nos preguntes, dissenyar processos per recollir evidències, deduir conclusions, analitzar-les críticament.

Comunicar utilitzant el llenguatge científic i els diferents estils comunicatius a través de les noves tecnologies.

Es tractarà de l’activitat pura, que passa per actuar, per experimentar el què s’intenta aprendre, per relacionar aquest coneixement amb els altres, el treball en grup, cooperant, establint vincles, compartint.

Observació de la vida a l’hort i fer les fotografies del dia a dia.

Investigació i reflexió sobre les relacions que s’estableixen entre els diferents éssers vius que habiten a l’hort.

Proposta d’activitats relacionades amb la programació utilitzant la PDI .

Dimensió:  comunicació interpersonal i col·laboració.
En concret la vuitena competència: Realitzar activitats en grup utilitzant eines i entorns virtuals de treball cooperatiu.
Una de les activitats que realitzarem en el projecte de “La germinació de les plantes”,  a partir del disseny experimental amb control de variables, que hem portat a terme fins aquest moment, serà escriure un article científic.

A partir de les observacions realitzades en cadascun dels tres grups encarregats i de les dades obtingudes en cadascuna de les tres situacions, farem una taula de doble entrada i l’anirem omplint amb les dades que aporti cada grup (data d’observació, fotografia que ho il·lustri, mesures, altres informacions, …).
Un cop realitzada aquesta taula es mostraran diferents models dels patrons segueix un article científic, per acabar explicant el nostre experiment en forma d’article científic elaborat entre tots.
Al elaborar aquest text tots plegats podrem anar-nos adonant de l’estructura del mateix, tenint en compte aspectes com: la coherència, cohesió, ortografia, …

En aquesta activitat, la PDI la farem servir:
– per construir la taula que recollirà les dades de tots els grups.
– per elaborar el text científic realitzat entre tots.
– finalment quan ja ho donem per vàlid ho publiquem al nostre bloc i comprovem com queda, si cal fer-hi alguna modificació o ens agrada com ha quedat.

EDUCACIÓ INCLUSIVA:

A continuació podeu llegir un article sobre l’ús dels blocs en una pedagogia constructivista.

blocs per educar

Un bloc

* per a la comunicació,
* per a la participació,
* per a la creativitat,
* per ampliar les parets de l’aula,
* per donar als estudiants un ambient que s’aprèn,
* per a la reflexió,
* per a la conversa,
* per a l’entusiasme,
* per a la motivació,
* per a compartir,
* per donar-los les habilitats útils per al seu futur digital…

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *