Daily Archives: 3 abril 2008

Alumnes

Per  conèixer els alumnes, els mestres solem cercar el lloc on estan resumits. Creiem que n´hi ha que estan resumits en les seves mans, en els ulls, les paraules o la pell. Que allà, en un punt del cos, hi tenen l’ànima concentrada. Que només enganxant-nos allà ho sabem tot d’ells. A vegades fins i tot creiem que estan resumits en el cotxe dels seus pares o en els seus vestits.

No solem veure que els alumnes no acaben de tenir l’ànima aturada enlloc. Són, com deia Goethe, ànimes fluïdes i navegables que no tenen fi.

Guida