Portada

Notícies            Inscripcions i bases          Programa              Seu              Experiències            Recursos             Enllaços             Organització             Contacte                Edicions anteriors

Curs 2019-20 Últimes notícies:

Davant de l’allargament en l’estat de confinament que ens ha imposat aquesta pandèmia , ens veiem amb la necessitat d’afrontar l’estat de la IV edició de la Fira de la ciència que anàvem a celebrar el dia 9 de maig . La possibilitat de plantejar-nos un ajornament tampoc seria una solució vist que quan puguem tornar a la “normalitat” hi haurà prioritats tant per als nostres alumnes com per a nosaltres,que ens impediran desenvolupar-la i portar-la a terme tal i com havia estat concebuda.

Presentació de la fira “Portem la ciència al carrer”

Motivació:

Des de fa anys, a LLeida, Girona i Reus s’organitzen fires de Ciència al Carrer o en el cas del Garraf es porta a terme un congrés de ciència. Aquestes fires sempre tenen l’objectiu de fer arribar i fer conèixer la ciència que es fa als centres educatius i a la societat en general.
I a partir de la iniciativa de l’Escola Pau Casals del Vendrell, que té experiència en l’organització de diverses activitats en àmbit de centre, el Centre de Recursos del Baix Penedès vam creure oportú organitzar a la nostra comarca, el curs 2016-2017, la Primera Fira de ciència i tecnologia al carrer, amb la participació activa de l’alumnat i professorat dels centres educatius del Baix Penedès.
Aquesta iniciativa es pot portar a terme gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament del Vendrell.

Descripció:

Les experiències presentades són tant en l’àmbit del coneixement científic com tecnològic (programació i robòtica). L’activitat està adreçada a l’alumnat d’escoles bressol, infantil, primària i secundària.

Objectius:

  • Valorar el treball científic i tecnològic que es realitza amb l’alumnat en els centres educatius.
  • Potenciar, coordinar i difondre activitats de recerca en educació infantil, primària i secundària.
  • Potenciar les competències científiques, tecnològiques, lingüístiques i de comunicació.
  • Fer que l’alumnat se senti protagonista.
  • Despertar la curiositat pels fenòmens naturals i fomentar la inquietud per la recerca i l’esperit crític mitjançant d’exhibicions i demostracions.