Inscripció i bases

Inscripcions per participar en la sisena edició de la fira

Bases de participació

 • Entre les 16 h i les 17 h de la tarda es muntaran les parades.
 • El transport dels projectes que es presentin anirà a càrrec de cada centre (suport de les famílies, AMPA…) així com el material que s’utilitzi al taller (també el fungible).
 • L’organització facilitarà a cada grup d’alumnes una o dues taules (mida 0,70 x 1,50) i, per als que ho necessitin, un punt de connexió elèctrica. Al voltant de la fira també hi haurà un punt d’aigua.
 • El professorat participant es responsabilitzarà en tot moment del material exposat i de l’alumnat expositor.
 • El nombre d’alumnes expositors està limitat a l’espai disponible a cada taula (de 2 a 4 alumnes per taula).  Si el centre disposa de 2 taules, podrà tindre un màxim de 8 alumnes expositors. En cas que hagin d’exposar més alumnes, s’hauran d’establir els torns corresponents. En tot cas, aquesta organització anirà a càrrec dels docents responsables dels alumnes expositors.
 • L’organització facilitarà a cada taula el cartell amb el nom del centre i el nom i detalls de l’experiència o projecte (exemples de fitxes STEM d’altres anys).
 • Cada docent haurà de lliurar, telemàticament, les fitxes STEM de tots els projectes que presenta a la fira abans del 30 d’abril.
 • Per tal que el docent pugui obtenir certificació d’activitat de formació, cal que participi el dia de la fira acompanyant als seus alumnes i que presenti les fitxes STEM dins dels terminis establerts.
 • Cada alumne participant tindrà el reconeixement amb un diploma de participació.
 • Durant la fira hi haurà una taula de l’organització on podreu adreçar-vos per a qualsevol dubte o problema que sorgeixi durant l’activitat.
 • La sisena edició es realitzarà un dissabte de maig a La plaça Nova del Vendrell i amb l’horari:
  • De 16 h a 17 h muntatge de taules, experiments…
  • A les 17 h inauguració de la cinquena edició de la fira Portem la ciència al carrer del Baix Penedès
  • De 17 h a 20 h: Fira al carrer: Escoles i divulgadors
  • De 20 h a 21 h recollida del material i les parades.
 • En cas de previsió de mal temps pel dia, o qualsevol altra causa de força major s’haurà de suspendre la fira.