Inscripció i bases

Inscripcions per participar

El període d’inscripció per participar a la quarta edició de la fira estarà obert :

 • Enllaç al formulari d’inscripció d’experiències/projectes dels centres educatius (restringit a usuaris XTEC) de l’ 11  fins al 28 de febrer de 2022.
 • Enllaç al formulari d’inscripció per a divulgadors científics, entitats i empreses

Bases de participació

 • Entre les 16 h i les 17 h de la tarda es muntaran les parades.
 • El transport anirà a càrrec de cada centre (suport de les famílies, AMPA…) així com el material que s’utilitzi al taller (també el fungible).
 • L’organització facilitarà a cada grup d’alumnes una o dues taules (mida 0,70 x 1,50) i, per als que ho necessitin, un punt de connexió elèctrica. Al voltant de la fira també hi haurà un punt d’aigua.
 • El professorat participant es responsabilitzarà en tot moment del material exposat i de l’alumnat expositor.
 • El nombre d’alumnes expositors està limitat a l’espai disponible a cada taula (de 2 a 4 alumnes per taula).  Si el centre disposa de 2 taules, podrà tindre un màxim de 8 alumnes expositors. En cas que hagin d’exposar més alumnes, s’hauran d’establir els torns corresponents. En tot cas, aquesta organització anirà a càrrec dels docents responsables dels alumnes expositors.
 • L’organització facilitarà a cada taula el cartell amb el nom del centre i el nom i detalls de l’experiència o projecte (exemples de fitxes STEM d’altres anys).
 • Cada docent haurà de lliurar, telemàticament, les fitxes STEM de tots els projectes que presenta a la fira abans del 3 d’Abril inici de Setmana Santa.
 • Per tal que el docent pugui obtenir certificació d’activitat de formació, cal que participi el dia de la fira acompanyant als seus alumnes i que presenti les fitxes STEM dins dels terminis establerts.
 • Cada alumne participant tindrà el reconeixement amb un diploma de participació.
 • Durant la fira hi haurà una taula de l’organització on podreu adreçar-vos per a qualsevol dubte o problema que sorgeixi durant l’activitat.
 • La quarta edició es realitzarà el dia 14 de maig a La plaça Nova del Vendrell i amb un horari a definir  :
  • De 16 h a 17 h muntatge de taules, experiments…
  • A les 17 h inauguració de la tercera edició de la fira Portem la ciència al carrer del Baix Penedès
  • De 17 h a 20 h:
   • Fira al carrer: Escoles i divulgadors
   • Planetari Cel Obert
   • Taller Kapla
  • De 20 h a 21 h recollida del material i les parades.