Horaris

Les mestres  d’anglès a l’escola som  la Ma. José i la Noelia; la Maria José també és  la cap d’estudis de l’escola i la Noelia també és la tutora de 4t.

A l’escola fem anglès a partir de primer de primària.

La Ma. José aquest curs fa anglès a 2n, 3r i 4t.

La Noelia  aquest curs fa anglès a 1r, 5è i 6è.

Tots els cursos tenen una sessió de mig grup; aixó vol dir que mig grup del curs està fent anglès i l’altre mig grup està fent una altra assignatura.La ràtio en mig grup és de 12 o 13 alumnes i la mestra. En aquestes sessión fem “els corners” o les activitats d’expressió oral.Trobareu una pàgina al bloc on parlem dels “English corners”.

La resta de sessións són amb el grup classe. La ràtio és de 25 ó 26 alumnes i la mestra.Aquestes sessions es dediquen a treballar el vocabulari i les extructures bàsiques que ajuden a la canalla a expressar-se en diferents contextos.

Us indiquem l’horari de les classes d’anglès aquest curs:

Primer: dijous de 9.00 a 9.45 ( tot el grup) i dimecres de 11.45 a 12.30 (grup partit)

Segon: dilluns de 11.00 a 12.30 (grup partit) i divendres de 9.45 a 10.30 (tot el grup)

Tercer: dimarts de 15 a 15.45 (tot el grup), divendres de 11.30 a 12.30 ( tot el grup) i dimecres de 15.00 a 16.30 (grup partit)

Quart: dimarts de 11.30 a 12.30 (tot el grup), dimecres de 11.30 a 12.30 (tot el grup) i dijous de 15.00 a 16.30 (grup partit)

Cinquè: dilluns de 15.00 a 16.30 (grup partit), dijous de 11.30 a 12.30 (tot el grup) i divendres de 10.00 a 11.00 (tallers)

Sisè: dilluns de 11.30 a 12.30 (tot el grup), dimecres de 10.00 a 11.00 (tot el grup) i dimarts de 15.00 a 16.30 (grup partit)