English corners

Diem “English corners” als tallers d’anglès que fem a les sessions de grup partir i que formen part de les hores de dedicació a aquesta llengua estrangera.

Comencem la iniciació a aquesta metodologia a cicle inicial: a primer, durant el tercer trimestre i a segon, a partir del segon trimestre aproximadament. En aquest cicle de canalla tan petita, la iniciació a aquesta metodologia depen de les característiques del grup i de l’adapatació que tinguin a aquesta assignatura.

De tercer a sisè comencem els “English Corners” a partir de l’octubre aproximadament.

A continuació us detallem algunes de les raons per les que fem servir aquesta metodologia:

– Poder accedir als diferents nivells del grup.
– Per que l’alumne sigui conscient dels seus punts forts i febles i prengui responsabilitat en el seu procés d’aprenentatge.
– Per aprendre a treballar d’una forma autònoma, relaxada i activa.
– Fer fer servir una varietat de materials que ajuden a recolzar el procés d’aprenentatge dels nens i les nenes.
– Per treballar les quatre habilitats: escoltar,parlar, llegir i escriure.