Tag Archives: participació

Resultats de la recerca: l’expressió de l’alumnat, 1

L\’expressió de l\’alumnat

L’expressió oral, plàstica, corporal i musical.

A través de l’expressió lliure i creativa l’infant mostra la pròpia individualitat, la mestra posa les condicions, dóna temps, proposa, suggereix perquè doni el millor de si mateix

 L’infant aprèn a valorar les creacions dels companys, la diversitat, i millora la seva autoestima, la iniciativa i les relacions amb els altres.

Alguns recursos per a l’expressió de l’alumnat:

 • la conversa
 • la revista escolar
 • la poesia i la narració
 • la radio
 • les gravacions en vídeo i el cinema
 • les fotografies i les presentacions
 • els blocs i les pàgines web
 • el dibuix
 • la pintura
 • el collage
 • el modelatge
 • les danses
 • la cançó, els concerts
 • les representacions de teatre
 • el joc

Se sap que la intel·ligència és diversa (visual, auditiva, cinètica, abstracta) dinàmica (interaccions de diferents formes de veure les coses, interdisciplinar) distintiva (existeixen diversitat de talents) i que la societat les necessita totes.

el racó de pintura

el racó de pintura