Educació pel S. XXI

El vídeo Aprenentatge invisible, ens aporta unes reflexions suggerents i necessàries.
A l’escola s’estan coent canvis i, vídeos com aquest ens donen elements per a la reflexió.
Donem la paraula als joves, ells coneixen millor el món d’avui, amb la nostra experiència i la seva preparació i creativitat trobarem nous camins que donin resposta als nous reptes.

Visita a les escoles infantils de Pistoia (Itàlia)

Un grup de vint-i-tres persones relacionades amb el món de l’educació infantil hem tingut la sort de poder anar a visitar el Projecte d’escoles infantils de la ciutat de Pistoia (Itàlia). Aquest municipi de la Toscana, juntament amb d’altres com Reggio Emilia o Bolonya, són un referent mundial pel que fa a l’enfocament de les escoles infantils: el concepte d’infant com a persona capaç, situat al centre de l’acció educativa, la cura en la presentació dels espais, la documentació de les activitats, l’expressió plàstica, la relació amb les famílies i la comunitat…
Ha estat un privilegi i un gran estímul per començar el nou projecte d’escola.

abril 2011 Pistoia