Projecte espai OASIS.-

Destacades

Projecte espais OASIS arreu de Catalunya

El paper de l’entorn social i cultural de l’educació i de l’ensenyament en família.

Un projecte complementari al temps escolar dins d’un projecte d’investigació educativa

Orientació + Assessorament +  Serveis  i Suports 

Observatori d’Aprenentatges Sistèmics i Suports a la Iniciativa Social de les Famílies, Colles, Associacions, etc. de Catalunya

Quan sentim que la vida és com un desert  , si busquem segur que  trobem un o més oasis en aquest espai  l’aigua serà la teoria i la pràctica del Cooppel i les seves jugades serán com l’ombra dels arbres, un refresc cooperatiu mental i social inoblidable.

oasis

Per a les famílies, per a les entitats, per als espais naturals  i per als recursos culturals com biblioteques, museus i exposicions.

Totes les activitats es poden dur a terme persones adultes soles, en familia amb fills i filles, en colla de joves i en grups de col.lectius socials i culturals.

+info         info@cooperis.cat        

Campanya ciutadana pública   www.cooperis.cat 

Un lloc per a trobar-se i per a parlar sobre coses que ens interessen i que volem compartir.

I una ocasió única per aprendre a jugar al Cooppel.

Tenim un compromís amb les persones i les famílies amb l’èxit escolar, social i cultural.-

5.- Com funciona un espai OASIS de suport a les famílies?.-

A.- Justificació de l’espai OASIS:

a .- És un espai que facilita la participació de les famílies (en compliment de la Llei 12  d’Educació de Catalunya, 2009 coneguda per LEC-14 de 2009. )

b .- Parteix de les dades de l’avaluació diagnòstica de cada centre, el paper de la implicació de les famílies en l’ensenyament i per tant és una qüestió també del Projecte Educatiu de Centre

c .- En el nostre cas és gràcies al suport moral del Claustre en les passades eleccions al Consell Escolar a favor de potenciar les escoles de pares i mares al nostra centre. però des d’una perspectiva de comunitat d’aprenentatges i per competències.

d .- De les mateixes necessitats detectades i manifestes pels docents i la incidència de les tasques escolars per casa en les tasques escolars dins l’aula i la seva implicació en els resultats de l’èxit escolar.

e. – Dels interessos de les famílies, pares i/o mares que s’han manifestat en el repte de les tasques escolars per casa com un dels temes prioritaris.

f .- La ubicació està dins de l’horari d’activitats complementàries com biblioteca i el foment de la lectura així com les activitats extraescolars del centre

g.- La fórmula del Cooppel com a protocol i com a joc , que en el fons és una eina metodològica de compromís interpersonal i de treball intrapersonal per a millorar els aprenentatges.

B.- Els tres nivells d’actuacions en l’espai OASIS per aprendre i aplicar el Cooppel.-

Nivell 00  .-

Els pares i les mares volen reunir-se per a buscar junts solucions als seus problemes.

Els pares i/o mares decideixen quins són els seus problemes i entre ells són les tasques escolars per casa. 

Els pares i les mares es troben amb els seus fills/es per a dur a termes les tasques escolars per a casa.

I aprenen les dinàmiques de rols com són el +ADN del Cooppel com a ritme i passos de les jugades. Per a més informació pots demanar l’opuscle recentment publicat.

Els nivells següents del Cooppel són:

Nivell 01.- Elaboració de cartes i de targetes +3B del Cooppel. Els pares/mares amb els seu fills i filles vetllen i ajuden en el seu procés d’aprenentatge del Cooppel. Els pares/mares aprenen en bastida la seva funció de suport per un costat i aprenen a fer jugades de Cooppel amb els seus fills/es.

Alumnes d’altres cursos més avançats com de batxillerat participen en rols d’arbitratge i de monitoratge  ajudant als pares en la seva autonomia. Dins d’activitats de voluntariat i d’aprenentatge servei.

L’aspiració prioritària és l’èxit en dur a termes les tasques escolars per casa per si sols/es els fills/es amb ajuda dels seus companys/es i dins d’un marc de cooperació educativa mútua entre famílies.

Invitació a constituir 3B.Clubs en família en les competències CPM que són: Comunicació, Planificació i Motivació a casa.

Racons: La nostra fàbrica de cartes i targetes.

Tasques: L’entrenament de jugades.

Nivell 02.

Fase inicial .- Elaboració d’enginys de jocs cooperatius de taula amb jugades amb les dinàmiques de rols +ADN.

Racó: Laboratori de jocs de taula.

Tasques: Assaig de jugades. 

Fase avançada .- Disseny de jocs cooperatius de tauler.-

Racó: Taller de Disseny i de Màrqueting.

Tasques: Mostra de produccions de taulers, jocs de taula i de cartes i de targetes.

Nivell 03.- Celebracions de trobades per a fer jugades, partides i mostrar els recursos fabricats –

Participació dins de la 3B.Federació de 3B.Clubs de Cooppel en trobades amb exhibició de partides i mostra de produccions de recursos +3B: Cartes, targetes, jocs de taula i jocs de tauler. Amb contacte amb testimonis en relació amb el Cooppel.

L’Ateneu de Tarragona, avui dia 10 de novembre de 2014,  amb el suport de dues entitats més ha denominat aquest projecte Cooppel candidat als premis d’innovació de la Federació d’Ateneus de Catalunya 2014. En el 2013 també ho va fer en aquesta ocasió al Cooppel i ara a la Federació de persones, grups, equips i clubs Cooppel de Catalunya.-

04.- Calendari obert d’OASIS de suport a les famílies .-

Activitat:  Presentar el Cooppel i a partir de dur a terme les tasques escolars a casa iniciar amb la teoría i la seva pràctica.-

Horari:  de 18 a 20 hores

Dia                                              Personal atès

02 i 09 d’octubre                         Primers contactes amb famílies

16 d’octubre                    Atenció al  professorat i a les famílies

23 d’octubre    Primeres invitacions a pares i mares sols de 1r i 2n d’ESO

03.- Ens interessa a tots aprendre i jugar per la cultura de l’oci creatiu i de la diversió cooperativa.-

Aquesta iniciativa comentalista

Que com a valor important i prioritari és el fet de  “comentar” a partir del testimoniatge de les persones que juguen i dels seus efectes en la cooperació mental que promou la teoria i la pràctica del Cooppel.

No volem que caigui en la massificació, en les modes i en les fames efímeres i passatgeres.

Per això necessitem protecció de les administracions públiques.

Volem que cali com la pluja suau en el nostre territori i en el nostre país.

Això sí, tenim aspiracions de que el nostre país necessita del Cooppel i per això creiem que esdevindrà l’esport nacional, així com també aspirem al reconeixement del Dia Mundial de la Cooperació Ciutadana Local per les Nacions Unides.

El Cooppel és, pels qui ja el practiquen és el nus esportiu per a la convivència democràtica activa i real.

02.- OASIS per a les famílies. Com jugar al Cooppel en família.-

OASIS consta de dos espais habituals en la ciutat de Tarragona.-
1.- Espai OASIS per a les famílies a l’Ateneu de Tarragona.
2.- Espai OASIS per a les famílies a l’institut Antoni de Martí i Franquès
*****************************************************************************************************************************
1.- Espai OASIS per a les famílies a l’Ateneu de Tarragona.
És un espai obert els dilluns lectius de 7 a 9 del vespre
Aquest espai s’inaugurarà el proper dilluns, dia 7 d’octubre a les 7 de la tarda en el mateix Ateneu de Tarragona.
Cal concertar la visita prèvia al info@cooperis.cat ja que estem en el primer congrés Cooperis i portem a terme actes prepratius, oficina de coordinació i actes públics arreu del territori tots els dies de la setmana segons calendari:
La lliga de la Federació de Cooppel començarà el proper dia 13 de gener de 2014 al mateix Ateneu de Tarragona.
2.- Espai OASIS per a les famílies a l’institut Antoni de Martí i Franquès
2.1.- Parteix d’un compromís de voluntats democràtiques.-
Com es sabut en el mes de gener va haver eleccions al Consell Escolar i el meu compromís fou dur a terme el foment de l’escola de pares i mares de l’institut.
2.2.- Primers contactes.-  .
Tot considerant l’avaluació diagnòstica del centre i la necessitat de fomentar la participació de les famílies en el projecte educatiu de centre
Elegit per elecció democràtica membre del Consell el primer pas fou posar-me en contacte amb els sectors pares i mares i alumnat, excepte el docent , en aquest cas ja estem en contacte cada dia. 
Sols dos persones d’altres sectors del no docent, una de l’alumnat i una del sector dels pares i de les mares es preocupà per aquesta iniciativa i vàrem tenir una entrevista per separat a cada persona consellera.
2.3.- Experiència en el nostre institut el curs passat.
Va ser  en el mes d’abril on es va dur de forma intensiva al nostre institut una actuació en temps de voluntariat fora de l’horari laboral  que és el que necessiten les famílies i quins són els interessos de l’alumnat. 
Com a resposta concloent va ser la demanda de donar una resposta a les tasques escolars a casa. Això ja es va iniciar en el mes de gener a l’Ateneu de Tarragona, creant-se el primer 3B.Club d’Aprendre a Aprendre en Família. 
El passat dia 22 de maig el mateix Arcadi Oliveres, com a president de Justícia i Pau de Barcelona i doctor en economia inaugurava ja la primera 3B.Federació de Clubs  d’ Aprendre a Aprendre en Família en el mateix Ateneu de Tarragona.
 
2.4.- Experiència en el present curs.-
En el present curs 2013-14 es durà a terme el projecte OASIS a les Famílies, els dimecres de 18 a 20 hores al nostre institut, seran en un primer pas unes entrevistes concertades prèviament amb els pares/mares de l’alumnat interessat.
              2.4.1.- OASIS és el projecte de suport per a les famílies.
A OASIS pot participar qualsevol família de l’institut. Si el nen/a va bé, podrà aprendre com ajudar als demés en els seus aprenentatges autònoms i aprendre de les dificultats dels demés, fent així un assoliment de les seves competències bàsiques en més ferm.
Però se li donarà més importància a l’alumnat que no porta al dia les tasques escolars a casa.
El pare i/o mare junt amb el seu fill/a podrà participar en els espais OASIS a la fi de dur a terme les tasques escolars a casa in situ, en els espais o aules assenyalades per aquesta funció. 
Així es pot valorar la relació entre ells, les seves capacitats de comunicació, planificació i de motivació.
D’aquesta manera es prima que l’alumne/a prengui notes a la seva agenda sobre els tasques escolars a casa que cal dur a terme.
També podem adonar-nos de les capacitats del mateix alumne/a i dels seus pares/mares per a gestionar aquest repte i comprovar si fa falta una adaptació curricular de les mateixes demandes i/o d’un Pla Individualitzat, per a garantir l’interès i l’èxit dels seus aprenentatges.
Mentre es porten a terme les tasques escolars a casa s’aprenen tècniques d’aprendre a aprendre i d’estudi (+3B) dins d’una dinàmica (+ADN) que fa que els tasques escolars a casa siguin més oci creatiu i diversió cooperativa que obligacions i deures.
El primer pas en aquest mes d’octubre serà invitar a les tutories i al professorat el fet d’ identificar quin alumnat precisa del suport en família OASIS i en segon lloc orientar des de la tutoria als pares i mares a assistir a aquest espai OASIS, que caldrà demanar entrevista prèvia contactant amb la mateixa tutoria i/o escrivint a info@coperis.cat.
Ja que cada dimecres de 6 a 8 de la tarda estarà obert OASIS, sols si hi ha demanda i famílies disponibles a participar-hi.
En OASIS poden participar alumnes de totes les edats des de 1r d’ESO fins a 2n de Batxillerat, uns com a usuaris altres com a voluntaris o aprenentatge servei. Tots a la fi guanyen en assolir les seves competències bàsiques.

01.- El passat dilluns dia 07 d’octubre a les 7 de la tarda es presentà el Cooppel i es posà en marxa la primera Federacióm de Cooppel.-

1.1.- Avui dia 7 d’octubre de 2013 a  partir d’una conferència s’inicià tot seguit a les 8 de la nit el període per a les peticions carnets i fitxes de la primera Federació de 3B. Clubs  constituïts  moralment.

1.2.- D’aquesta manera hi haurà un reconeixement social, moral  i jurídic dins de la primera 3B.Federació de 3B.Clubs Associats per Famílies, per Entitats i per Recursos Culturals i Socials del Territori.

1.3.- El passat dimecres dia 02 d’octubre al Col·legi Oficial de Metges de Tarragona es va anunciar aquesta iniciativa dins del marc del primer congrés Cooperis en defensa de la salut mental dins de la salut general a partir d’eines de baix cost econòmic.

Com són el Suport Vital Bàsic, la prescripció de l’exercici físic com a medicament que promou el Dr. Manel Gonzàlez, cap de la unitat mèdica de l’esport de la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla i la prescripció de l’exercici d’aprenentatge cooperatiu com és el Cooppel que promou el psicopedagog J.M. Ferran.

FOTO: J.M. Ferran, promotor del Cooppel, el Dr. Fernando Vizcarro president del Col.legi de Metges de Tarragona i el Dr. Jaume Fontanet, metge jubilat responsable de l’aàrea cultural del Col.legi.

Foto: Un alumne presentant el seu treball en equip sobre la Classe Sense Fum, J.M. Ferran i el Dr. Manel Gonzàlez.

Més informació: http://blocs.xtec.cat/cooppel/