5.- Com funciona un espai OASIS de suport a les famílies?.-

A.- Justificació de l’espai OASIS:

a .- És un espai que facilita la participació de les famílies (en compliment de la Llei 12  d’Educació de Catalunya, 2009 coneguda per LEC-14 de 2009. )

b .- Parteix de les dades de l’avaluació diagnòstica de cada centre, el paper de la implicació de les famílies en l’ensenyament i per tant és una qüestió també del Projecte Educatiu de Centre

c .- En el nostre cas és gràcies al suport moral del Claustre en les passades eleccions al Consell Escolar a favor de potenciar les escoles de pares i mares al nostra centre. però des d’una perspectiva de comunitat d’aprenentatges i per competències.

d .- De les mateixes necessitats detectades i manifestes pels docents i la incidència de les tasques escolars per casa en les tasques escolars dins l’aula i la seva implicació en els resultats de l’èxit escolar.

e. – Dels interessos de les famílies, pares i/o mares que s’han manifestat en el repte de les tasques escolars per casa com un dels temes prioritaris.

f .- La ubicació està dins de l’horari d’activitats complementàries com biblioteca i el foment de la lectura així com les activitats extraescolars del centre

g.- La fórmula del Cooppel com a protocol i com a joc , que en el fons és una eina metodològica de compromís interpersonal i de treball intrapersonal per a millorar els aprenentatges.

B.- Els tres nivells d’actuacions en l’espai OASIS per aprendre i aplicar el Cooppel.-

Nivell 00  .-

Els pares i les mares volen reunir-se per a buscar junts solucions als seus problemes.

Els pares i/o mares decideixen quins són els seus problemes i entre ells són les tasques escolars per casa. 

Els pares i les mares es troben amb els seus fills/es per a dur a termes les tasques escolars per a casa.

I aprenen les dinàmiques de rols com són el +ADN del Cooppel com a ritme i passos de les jugades. Per a més informació pots demanar l’opuscle recentment publicat.

Els nivells següents del Cooppel són:

Nivell 01.- Elaboració de cartes i de targetes +3B del Cooppel. Els pares/mares amb els seu fills i filles vetllen i ajuden en el seu procés d’aprenentatge del Cooppel. Els pares/mares aprenen en bastida la seva funció de suport per un costat i aprenen a fer jugades de Cooppel amb els seus fills/es.

Alumnes d’altres cursos més avançats com de batxillerat participen en rols d’arbitratge i de monitoratge  ajudant als pares en la seva autonomia. Dins d’activitats de voluntariat i d’aprenentatge servei.

L’aspiració prioritària és l’èxit en dur a termes les tasques escolars per casa per si sols/es els fills/es amb ajuda dels seus companys/es i dins d’un marc de cooperació educativa mútua entre famílies.

Invitació a constituir 3B.Clubs en família en les competències CPM que són: Comunicació, Planificació i Motivació a casa.

Racons: La nostra fàbrica de cartes i targetes.

Tasques: L’entrenament de jugades.

Nivell 02.

Fase inicial .- Elaboració d’enginys de jocs cooperatius de taula amb jugades amb les dinàmiques de rols +ADN.

Racó: Laboratori de jocs de taula.

Tasques: Assaig de jugades. 

Fase avançada .- Disseny de jocs cooperatius de tauler.-

Racó: Taller de Disseny i de Màrqueting.

Tasques: Mostra de produccions de taulers, jocs de taula i de cartes i de targetes.

Nivell 03.- Celebracions de trobades per a fer jugades, partides i mostrar els recursos fabricats –

Participació dins de la 3B.Federació de 3B.Clubs de Cooppel en trobades amb exhibició de partides i mostra de produccions de recursos +3B: Cartes, targetes, jocs de taula i jocs de tauler. Amb contacte amb testimonis en relació amb el Cooppel.

L’Ateneu de Tarragona, avui dia 10 de novembre de 2014,  amb el suport de dues entitats més ha denominat aquest projecte Cooppel candidat als premis d’innovació de la Federació d’Ateneus de Catalunya 2014. En el 2013 també ho va fer en aquesta ocasió al Cooppel i ara a la Federació de persones, grups, equips i clubs Cooppel de Catalunya.-

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *