02.- OASIS per a les famílies. Com jugar al Cooppel en família.-

OASIS consta de dos espais habituals en la ciutat de Tarragona.-
1.- Espai OASIS per a les famílies a l’Ateneu de Tarragona.
2.- Espai OASIS per a les famílies a l’institut Antoni de Martí i Franquès
*****************************************************************************************************************************
1.- Espai OASIS per a les famílies a l’Ateneu de Tarragona.
És un espai obert els dilluns lectius de 7 a 9 del vespre
Aquest espai s’inaugurarà el proper dilluns, dia 7 d’octubre a les 7 de la tarda en el mateix Ateneu de Tarragona.
Cal concertar la visita prèvia al info@cooperis.cat ja que estem en el primer congrés Cooperis i portem a terme actes prepratius, oficina de coordinació i actes públics arreu del territori tots els dies de la setmana segons calendari:
La lliga de la Federació de Cooppel començarà el proper dia 13 de gener de 2014 al mateix Ateneu de Tarragona.
2.- Espai OASIS per a les famílies a l’institut Antoni de Martí i Franquès
2.1.- Parteix d’un compromís de voluntats democràtiques.-
Com es sabut en el mes de gener va haver eleccions al Consell Escolar i el meu compromís fou dur a terme el foment de l’escola de pares i mares de l’institut.
2.2.- Primers contactes.-  .
Tot considerant l’avaluació diagnòstica del centre i la necessitat de fomentar la participació de les famílies en el projecte educatiu de centre
Elegit per elecció democràtica membre del Consell el primer pas fou posar-me en contacte amb els sectors pares i mares i alumnat, excepte el docent , en aquest cas ja estem en contacte cada dia. 
Sols dos persones d’altres sectors del no docent, una de l’alumnat i una del sector dels pares i de les mares es preocupà per aquesta iniciativa i vàrem tenir una entrevista per separat a cada persona consellera.
2.3.- Experiència en el nostre institut el curs passat.
Va ser  en el mes d’abril on es va dur de forma intensiva al nostre institut una actuació en temps de voluntariat fora de l’horari laboral  que és el que necessiten les famílies i quins són els interessos de l’alumnat. 
Com a resposta concloent va ser la demanda de donar una resposta a les tasques escolars a casa. Això ja es va iniciar en el mes de gener a l’Ateneu de Tarragona, creant-se el primer 3B.Club d’Aprendre a Aprendre en Família. 
El passat dia 22 de maig el mateix Arcadi Oliveres, com a president de Justícia i Pau de Barcelona i doctor en economia inaugurava ja la primera 3B.Federació de Clubs  d’ Aprendre a Aprendre en Família en el mateix Ateneu de Tarragona.
 
2.4.- Experiència en el present curs.-
En el present curs 2013-14 es durà a terme el projecte OASIS a les Famílies, els dimecres de 18 a 20 hores al nostre institut, seran en un primer pas unes entrevistes concertades prèviament amb els pares/mares de l’alumnat interessat.
              2.4.1.- OASIS és el projecte de suport per a les famílies.
A OASIS pot participar qualsevol família de l’institut. Si el nen/a va bé, podrà aprendre com ajudar als demés en els seus aprenentatges autònoms i aprendre de les dificultats dels demés, fent així un assoliment de les seves competències bàsiques en més ferm.
Però se li donarà més importància a l’alumnat que no porta al dia les tasques escolars a casa.
El pare i/o mare junt amb el seu fill/a podrà participar en els espais OASIS a la fi de dur a terme les tasques escolars a casa in situ, en els espais o aules assenyalades per aquesta funció. 
Així es pot valorar la relació entre ells, les seves capacitats de comunicació, planificació i de motivació.
D’aquesta manera es prima que l’alumne/a prengui notes a la seva agenda sobre els tasques escolars a casa que cal dur a terme.
També podem adonar-nos de les capacitats del mateix alumne/a i dels seus pares/mares per a gestionar aquest repte i comprovar si fa falta una adaptació curricular de les mateixes demandes i/o d’un Pla Individualitzat, per a garantir l’interès i l’èxit dels seus aprenentatges.
Mentre es porten a terme les tasques escolars a casa s’aprenen tècniques d’aprendre a aprendre i d’estudi (+3B) dins d’una dinàmica (+ADN) que fa que els tasques escolars a casa siguin més oci creatiu i diversió cooperativa que obligacions i deures.
El primer pas en aquest mes d’octubre serà invitar a les tutories i al professorat el fet d’ identificar quin alumnat precisa del suport en família OASIS i en segon lloc orientar des de la tutoria als pares i mares a assistir a aquest espai OASIS, que caldrà demanar entrevista prèvia contactant amb la mateixa tutoria i/o escrivint a info@coperis.cat.
Ja que cada dimecres de 6 a 8 de la tarda estarà obert OASIS, sols si hi ha demanda i famílies disponibles a participar-hi.
En OASIS poden participar alumnes de totes les edats des de 1r d’ESO fins a 2n de Batxillerat, uns com a usuaris altres com a voluntaris o aprenentatge servei. Tots a la fi guanyen en assolir les seves competències bàsiques.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *