Mestra d’una ZER: Estratègies i recursos.


De mestra d’escola rural per conveniència a mestra d’escola rural per convicció.

“Estima el teu ofici, la teva vocació, la teva estrella, allò per al qual serveixes, allò en el qual realment ets un entre els homes. Esforça’t en la teva tasca com si de cada detall que penses, de cada mot que dius, de cada peça que hi poses, de cada cop del teu martell en depengués la salvació de la humanitat. Car en depèn, creu-me.

Si oblidat de tu mateix fas tot el que pots en el teu treball, fas més que un emperador que regís automàticament els seus estats; fas més que el qui inventa teories universals només per satisfer la seva vanitat, fas més que el polític, que l’agitador, que el qui governa. Pots negligir tot això i l’adobament del món. El món s’arreglaria bé tot sol, només que tothom fes el seu deure amb amor a casa seva.”

Elogi de viure, Joan Maragall.


Algunes raons:

  • Necessitat d’innovar. Molts dels plantejaments i de les estratègies postulats amb la LOGSE (aprendre a aprendre, atenció a la diversitat, alumnes autònoms, interacció, grups flexibles, globalització, aprenentatge significatiu, ….) i amb la LOE (tractament de la informació i competència digital, treball de les 8 competències en totes les àrees, hàbits i tècniques d’estudi, …) fa anys que, per obvietat, s’estan aplicant a l’escola rural. Interacció entre alumnes de diferents edats, cursos i nivells. Amb una manera d’aprendre i d’ensenyar més flexibles.

  • Possibilitat de seguir tot el procés evolutiu de l’alumnat. Això és molt gratificant. Amb una atenció més individualitzada i personalitzada , respectant els ritme de maduració, de treball i d’aprenentatge dels/ de les alumnes.

  • Cal sumar esforços. Els/les docents hem de compartir, comentar, intercanviar, …. Els/les alumnes més grans poden ajudar als/les més petits/es (aprenentatge per empatia). Tothom ens hi hem implicar; mestres, mares i pares i ajuntaments. L’escola rural la fem gran la gent que d’alguna manera hi estem relacionats: Alumnat, Consell Escolar, AMPA, Claustre, …

Però hi ha cops que se’t fa difícil mantenir la il•lusió.


No tot són flors i violes:

  • L’Escola Rural és l’eterna oblidada de l’Administració. Legislació aliena a la realitat: augment i duplicitat de tasques administratives, els programes de gestió estan pensats per a escoles grans, excessius aplicatius amb manca d’uniformitat en usuari i contrasenya i amb errades de funcionament, … Minsa aportació econòmica. Dificultats en l’establiment d’alguns serveis: menjador, escoles obertes, activitats extraescolars, … No tenim aules d’acollida i la figura de l’especialista d’Educació Especial a les ZERs, està en perill d’extinció. Endarreriment en algunes concessions: 6ª hora/SEP, …I mancança d’altres: no totes les Zones tenen administratiu o administrativa. El bon funcionament de les ZERs depèn massa de la bona predisposició dels/ de les mestres que en formem part.

  • Desconeixement del món rural per part dels/de les nous/noves docents. L’escola rural hauria de tenir un paper més rellevant en els plans d’estudis de la Universitat, ja que molts dels nois i de les noies que estan estudiant per ser mestres aniran a parar a aquesta tipologia de centres. Temes com: L’escola rural.Trets d’identitat/ Gestió d’una ZER. Incoherències/ Tècniques per afavorir el treball internivells/ Recursos on line d’ensenyament-aprenentatge. (Les TAC ens són de gran ajuda)/ El mestre o la mestra itinerant/ L’Educació Infantil a l’escola rural/ … haurien de tenir-se en compte en la formació dels nous i de les noves docents.

Estratègies i recursos.

L’escola més enllà de les aules.

Les TAC com a mitja de: relació, gestió i ensenyament-aprenentatge

http://blocs.xtec.cat/msolduga/2011/02/06/sessio-1-zer-el-jonc-vallfogona-de-balaguer/

Formes d’ensenyar. Maneres d’aprendre.

Aquest article ha estat publicat en Articles. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *