Sessió 4

<p align=”left”><embed quality=”high” allowScriptAccess=”sameDomain” height=”63″ width=”431″ src=”http://sindisplay.com/creadores/letreros/show.swf?baseURL=http://sindisplay.com/creadores/letreros/&amp;clickURL=http://www.sindisplay.com/creadores/letreros/&amp;clickLABEL=Crear letrero en flash&amp;type=0&amp;delaySpeed=80&amp;transID=0&amp;str=16%2F03%2F10&amp;bgColor=0&amp;symbolX=9&amp;w=7&amp;h=7&amp;pointType=point&amp;glowColor=16777215&amp;designNum=4″ pluginspage=”http://www.macromedia.com/go/getflashplayer” name=”show”></embed></p>

<h2><font color=”#00ff00″>Matemàtiques i TAC.</font></h2>
<img src=”http://www.xtec.cat/~msolduga/mates.jpg” alt=”null” />
<h5>Classificació dels recursos per continguts propis de l’àrea: nombres i operacions, geometria, …</h5>
<h5><a href=”http://www.xtec.cat/~msolduga/menu/finestra/indexmates.htm”>http://www.xtec.cat/~msolduga/menu/finestra/indexmates.htm</a></h5>
<h5><font color=”#000080″>Icones:</font></h5>
<table border=”0″>
<tr>
<td>
<p align=”center”> <a target=”_blank” href=”http://www.xtec.cat/~msolduga/menu/finestra/mates/mates_ci_pro.doc”><img width=”150″ src=”http://www.xtec.cat/~msolduga/menu/finestra/number_ball_t.gif” height=”58″ /></a></p>
</td>
<td>
<p align=”center”><a target=”_blank” href=”http://www.xtec.cat/~msolduga/menu/finestra/mates/mates.doc”><img width=”64″ src=”http://www.xtec.cat/~msolduga/menu/finestra/llapis.gif” height=”77″ /></a> </p>
</td>
<td>
<p align=”center”> <a target=”_blank” href=”http://www.xtec.cat/ceip-jverdaguer-ssadurni/concurs/concursple/activitatmates.htm”><img width=”89″ src=”http://www.xtec.cat/~msolduga/menu/finestra/ANI3DarrowPurple2C.gif” height=”65″ /></a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<ul>
<li>
<p align=”center”> Continguts trimestrals
CI</li>
</ul>
</td>
<td>
<ul>
<li>
<p align=”center”> Continguts trimestrals
CM/CS</li>
</ul>
</td>
<td>
<ul>
<li>
<p align=”center”> Web interessant</p>
</li>
</ul>
</td>
</tr>
</table>
<h5>Una espai que et permet:</h5>
<ul>
<li>
<h5><font color=”#000080″>Globalitzar les explicacions.</font></h5>
</li>
</ul>
<table border=”0″>
<tr>
<td> <a target=”_blank” href=”http://www.xtec.cat/~msolduga/menu/finestra/mates/angles.doc”><img width=”34″ src=”http://www.xtec.cat/~msolduga/menu/finestra/note2.gif” height=”34″ /></a></td>
<td> Esquema i fitxa</td>
</tr>
</table>
<ul>
<li>
<h5><font color=”#000080″>Estudiar i practicar.</font></h5>
</li>
</ul>
<h5><a href=”http://www.xtec.net/~epuig124/mates/geometria/index.htm”>http://www.xtec.net/~epuig124/mates/geometria/index.htm</a></h5>
<ul>
<li>
<h5><font color=”#003366″>Observar el contingut en la vida quotidiana.</font></h5>
</li>
</ul>
<h5><a href=”http://www.xtec.es/ceip-pompeufabra-lloret/ciencia/magiste/index.htm”>http://www.xtec.es/ceip-pompeufabra-lloret/ciencia/magiste/index.htm</a></h5>
<ul>
<li>
<h5><font color=”#000080″>Generar activitats per imprimir o per fer online.</font></h5>
</li>
</ul>
<h5><a href=”http://www.mclibre.org/consultar/primaria/sumas_y_restas/sumas_y_restas_1.html”>http://www.mclibre.org/consultar/primaria/sumas_y_restas/sumas_y_restas_1.html</a>
<a href=”http://www.educalim.com/biblioteca/mate/mate.html”>http://www.educalim.com/biblioteca/mate/mate.html</a></h5>
<ul>
<li>
<h5><font color=”#000080″>Convertir unitats i de divises.</font></h5>
</li>
</ul>
<h5><a href=”http://www.xtec.net/~rcontijo/aplic_full_cal/convr_ul.xls”>http://www.xtec.net/~rcontijo/aplic_full_cal/convr_ul.xls</a>
<a href=”http://es.coinmill.com/”>http://es.coinmill.com/</a></h5>
<ul>
<li>
<h5><font color=”#000080″>Aprofundir.</font></h5>
</li>
</ul>
<h5><a href=”http://www.xtec.cat/~jjareno/calculus/”>http://www.xtec.cat/~jjareno/calculus/</a></h5>
<ul>
<li>
<h5><font color=”#000080″>Realitzar diagrames.</font></h5>
</li>
</ul>
<h5><a href=”http://nces.ed.gov/nceskids/createagraph/default.aspx”>http://nces.ed.gov/nceskids/createagraph/default.aspx</a>
<a href=”http://www.genmagic.org/mates2/grafica_temperatura.swf”>http://www.genmagic.org/mates2/grafica_temperatura.swf</a></h5>
<ul>
<li>
<h5><font color=”#000080″>Disposar de calculadora.</font></h5>
</li>
</ul>
<h5>
<table border=”0″>
<tr>
<td> <embed wmode=”transparent” FlashVars=”buildnumber=undefined&amp;title=undefined&amp;mininame=undefined&amp;uri=yourminis%2Fyourminis%2Fmini%3Acalculator&amp;swfurl=%2Fwidget%5Fcalculator%2Eswf&amp;width=150&amp;xwidth=160&amp;height=175&amp;xheight=185&amp;” allowScriptAccess=”always” height=”185″ width=”160″ src=”http://www.yourminis.com/Dir/GetContainer.api?uri=yourminis/yourminis/mini:calculator” pluginspage=”http://www.adobe.com/go/getflashplayer”></embed></td>
<td> <font face=”Courier New”>Habiliteu el Javascript i el Flash per veure aquest Flash video.</font></td>
</tr>
</table>
</h5>
<h5><a href=”http://www.xtec.cat/~msolduga/menu/finestra/mates.htm#calculadora”>http://www.xtec.cat/~msolduga/menu/finestra/mates.htm#calculadora</a></h5>

<ul>
<li>
<h5><font color=”#000080″>Jugar i raonar.</font></h5>
</li>
</ul>
<h5><a href=”http://www.xtec.cat/~msolduga/menu/finestra/mates.htm#logica”>http://www.xtec.cat/~msolduga/menu/finestra/mates.htm#logica</a></h5>
<ul>
<li>
<h5><font color=”#000080″>…</font></h5>
</li>
</ul>
<h2></h2>
<h2><font color=”#00ff00″>Educació artística i TAC.</font></h2>
<ul>
<li>
<h4>Visual i plàstica.</h4>
</li>
</ul>
<img src=”http://www.xtec.cat/~msolduga/retallable_marisol.jpg” alt=”null” />
<h5><a href=”http://www.xtec.cat/~msolduga/menu/finestra/altres.htm#plastica”>http://www.xtec.cat/~msolduga/menu/finestra/altres.htm#plastica</a></h5>
<h5><font color=”#000080″>Hi podem trobar:</font></h5>
<ul>
<li>
<h5><font color=”#000080″>Exemples d’altres escoles.</font></h5>
</li>
</ul>
<h5><u><font color=”#800080″><a href=”http://www.xtec.cat/~ealcaraz/plasticmania/pagines/plasticmania.htm”>http://www.xtec.cat/~ealcaraz/plasticmania/pagines/plasticmania.htm</a></font></u>
<a href=”http://www.xtec.cat/centres/c5003238/fotos_plastica/colors.htm”>http://www.xtec.cat/centres/c5003238/fotos_plastica/colors.htm</a>
<a href=”http://www.xtec.cat/zerelsio/plastica/index.htm”>http://www.xtec.cat/zerelsio/plastica/index.htm</a></h5>
<ul>
<li>
<h5><font color=”#000080″>Unitats didàctiques.</font></h5>
</li>
</ul>
<h5><a href=”http://www.xtec.es/aulanet/ud/plastica/visplas/index.htm”>http://www.xtec.es/aulanet/ud/plastica/visplas/index.htm</a></h5>
<ul>
<li>
<h5><font color=”#000080″>Tècniques i tallers.</font></h5>
</li>
</ul>
<h5><a href=”http://www.arteazul.com/”>http://www.arteazul.com/</a>
<a href=”http://www.xtec.es/~xescanil/index.htm”>http://www.xtec.es/~xescanil/index.htm</a>
<a href=”http://cathycreatif.free.fr/modeles.php?param=modeles/pantins/page_1″>http://cathycreatif.free.fr/modeles.php?param=modeles/pantins/page_1</a></h5>
<ul>
<li>
<h5><font color=”#000080″>Quadres i pintors.</font></h5>
</li>
</ul>
<h5><a href=”http://www.xtec.es/~dabizand/quadres/quadres.html”>http://www.xtec.es/~dabizand/quadres/quadres.html</a>
<a href=”http://www.xtec.es/~mbardera/index.htm”>http://www.xtec.es/~mbardera/index.htm</a></h5>
<ul>
<li>
<h5><font color=”#000080″>Activitats online.</font></h5>
</li>
</ul>
<h5><a href=”http://flashface.ctapt.de/”>http://flashface.ctapt.de/</a>
<a href=”http://www.xardesvives.com/plastica/graffiti/virtualgraf.htm”>http://www.xardesvives.com/plastica/graffiti/virtualgraf.htm</a>
<a href=”http://artpad.art.com/artpad/painter/”>http://artpad.art.com/artpad/painter/</a></h5>
<ul>
<li>
<h5><font color=”#000080″>Altres.</font></h5>
</li>
</ul>
<h5><a href=”http://www.xtec.cat/~canguera/dibuixos.htm”>http://www.xtec.cat/~canguera/dibuixos.htm</a></h5>
<ul>
<li>
<h4> Música.</h4>
</li>
</ul>
<h5>Hi localitzem: músiques i cançons, jocs, propostes, programes, …</h5>
<h5><a href=”http://www.xtec.cat/~msolduga/menu/finestra/altres.htm#musica”>http://www.xtec.cat/~msolduga/menu/finestra/altres.htm#musica</a>
<a href=”http://xtec.cat/~gcaldero/”>http://xtec.cat/~gcaldero/</a>
<a href=”http://www.aprendomusica.com/aprendreMusica.htm”>http://www.aprendomusica.com/aprendreMusica.htm</a>
<a href=”http://www.xtec.es/ceip-santiscle-vidreres/primaria/especialistes/santa_cecilia/sta.htm”>http://www.xtec.es/ceip-santiscle-vidreres/primaria/especialistes/santa_cecilia/sta.htm</a>
<a href=”http://www.ceip-diputacio.com/MITJA%20I%20SUPERIOR/musica/musica.htm”>http://www.ceip-diputacio.com/MITJA%20I%20SUPERIOR/musica/musica.htm</a>
<a href=”http://www.xtec.net/~mmontene/web/Recursos%20de%20M%FAsica.htm”>http://www.xtec.net/~mmontene/web/Recursos%20de%20M%FAsica.htm</a>
<a href=”http://www.xtec.net/~mcerver2/”>http://www.xtec.net/~mcerver2</a>/</h5>
<h4> Educació Infantil/Cicle Inicial i Matemàtiques.</h4>
<h5><a href=”http://curstac1.wordpress.com/sessio-1/”>http://curstac1.wordpress.com/sessio-1/</a></h5>
<h2><font color=”#00ff00″>Proposta activitat:</font></h2>
<table border=”0″>
<tr>
<td><img src=”http://www.xtec.cat/~msolduga/formacio0809/carnaval_marisol1.jpg” /> </td>
</tr>
<tr>
<td> <img width=”261″ src=”http://www.xtec.cat/~msolduga/formacio0809/carnaval_marisol2.jpg” height=”190″ /></td>
</tr>
<tr>
<td> <img width=”261″ src=”http://www.xtec.cat/~msolduga/formacio0809/carnaval_marisol3.jpg” height=”191″ /></td>
</tr>
</table>

<table border=”0″>
<tr>
<td>
<ul>
<li>
<h5>Activitat 7: Disfressa de Carnaval</h5>
Càmera digital
<a target=”_blank” href=”http://www.xtec.cat/~msolduga/menu/finestra/web.htm#paint”>Paint Sho Pro</a>
Correu electrònic</h5>
</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td> <a target=”_blank” href=”http://www.xtec.cat/~msolduga/formacio0809/activitat1.doc”></a><a target=”_blank” href=”http://www.xtec.cat/~msolduga/formacio0809/activitat7.doc”><img width=”200″ src=”http://www.xtec.cat/~msolduga/word.png” height=”200″ /></a></td>
</tr>
<tr>
<td>
<ul>
<li>
<h5> Activitat 8:</h5>
</li>
</ul>
<h4> Educació Infantil/Cicle Inicial i Educació Artística.</h4>
<h5><a href=”http://curstac1.wordpress.com/sessio-2/”>http://curstac1.wordpress.com/sessio-2/</a></h5>
<h5><a href=”http://blocs.xtec.cat/aetp/sessions/sessio-3/”>http://blocs.xtec.cat/aetp/sessions/sessio-3/</a></h5>
</td>
</tr>
<tr>
<td>

<ul>
<li>
<h5> Activitat 9:</h5>
</li>
</ul>
<h5> <a href=”http://blocs.xtec.cat/aetp/sessions/sessio-5/”>http://blocs.xtec.cat/aetp/sessions/sessio-5/</a></h5>
</td>
</tr>
</table>
<h2><font color=”#00ff00″>Curiositats:</font></h2>
<ul>
<li>
<h5>Fotos retocades amb Photoshop.</h5>
</li>
</ul>
<p align=”left”>
</p>

<ul>
<li>
<h5>HandArts.</h5>
</li>
</ul>
<p align=”left”>
</p>

</code>
<ul>
<li>
<h5>Ombres xineses.</h5>
</li>
</ul>
<h5><font size=”2″ color=”#000080″>Louis Amstrong interpreta el seu “What a Wonderful World” en aquesta espectacular actuació plena d’imaginació i creativitat.</font></h5>
<code>
<p align=”left”><code>Habiliteu el Javascript i el Flash per veure aquest Flash video.</code></p>

íîðêîâûå øóáû

Aquest article ha estat publicat en Formació 09/10. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *