L'ordinador a l'aula/Sense llibres.

florida lottery

Les TAC com a mitjà de: relació, gestió i d’ensenyament-aprenentatge.

""

La classe virtual.

http://www.xtec.cat/zerelsio/

L’escola rural, pels seus trets distintius i per la manca de recursos pensats pròpiament per aquesta tipologia de centres, incrementa la necessitat d’innovar.

Molts dels plantejaments i de les estratègies postulats amb la LOGSE (aprendre a aprendre, atenció a la diversitat, alumnes autònoms, interacció, grups flexibles, aprenentatge significatiu, ….) i amb la LOE (tractament de la informació i competència digital, treball de les 8 competències en totes les àrees, …) fa anys que, per obvietat, s’estan aplicant a l’escola rural.

“L’heterogeneïtat d’un grup classe, s’ha de saber gestionar, en lloc d’ignorar-la o reduir-la.

La societat és heterogènia, cosa que no hem d’oblidar quan eduquen: hem d’ensenyar els/les alumnes a comportar-se en ambients on la diversitat és un fet i no en ambients artificialment homogenis.

Quan en canvi s’assumeixen tots els/les alumne a la mateixa aula s’ha de canviar radicalment la manera de fer classe, això implica un canvi en la metodologia. Aquest canvi afecta la gestió d’aula, el material que s’utilitza, el treball en equip dels/de les mestres i, en general, l’adopció d’un estil docent diferent.”

https://sites.google.com/site/formacioarc/Introduccio/la-pedagogia-dialogica-parlar-per-aprendre-1/tractament-de-la-diversitat

 • Factors que delimitaran la nostra trajectòria.

Els recursos tecnològics, com la dotació del Projecte Red.es (2003/04), ens faciliten la innovació. 33 tablets PC, 11 portàtils, 7 projectors, 7 pantalles, un servidor, … El bon funcionament del maquinari és bàsic.

""

La calaixera:

ftp://zersio@85.192.116.145/

Unes experiències prèvies i una línia de treball en zona, que pretenen garantir la continuïtat de la innovació en la nostra ZER. Projecte d’innovació en tecnologies de la informació (L’ordinador a l’aula) i Pla de formació de zona. Informàtica aplicada a les diferents àrees. L’escola ha d’estar vinculada a la societat. La cultura digital forma part de la vida dels/del les nostres alumnes.

http://blocs.xtec.cat/msolduga/2008/07/03/redes-i-la-zer-el-sio/

http://blocs.xtec.cat/msolduga/2008/05/27/pla-de-formacio-de-centre-sota-la-perspectiva/

http://www.xtec.cat/zerelsio/projectes.htm

http://www.xtec.cat/zerelsio/proj_innov.pdf

http://www.xtec.cat/zerelsio/telematica/telemat1.htm

 • Una nova metodologia:

Que ens permet anar més enllà. Però, utilitzar les TAC no porta implícit el fet d’innovar o d’aconseguir millores didàctiques. Si no efectuem canvis en la metodologia els resultats aconseguits en el procés d’ensenyament- aprenentatge seran els mateixos.

http://blocs.xtec.cat/msolduga/2008/10/19/pc-tablets/

http://xtec.cat/crp-baixebre/crptic0607/docs/Pla_TAC_centres.pdf

 • Una nova organització:

Cada nen/nena té a la boca T, dins de la carpeta alumnes, una carpeta amb el seu nom. A dins d'aquesta una per a cada curs, amb una per a cada àrea i una altra per al treball de la web. Ex: alumnes/alumnesgrans/sergi/curs10_11/catala/dictat/11_01_11

Cada trimestre és convenient fer una còpia de seguretat de la carpeta alumnes a la boca P.

Quan finalitza l'escolarització, o es produeix un canvi d'escola, es dóna a l'alumne/a un CD amb el contingut de la seva carpeta.

A) De relació.

És una manera d’apropar-nos.
Un mitjà de relació entre els/les membres de tots els sectors de la ZER i …

""

http://www.xtec.cat/centres/c5003238/nens/grup.htm

http://www.xtec.cat/centres/c5003822/calendariZER/calendari.htm

http://www.xtec.cat/zerelsio/ampa/index.htm

http://www.xtec.cat/zerelsio/cicleszer/mitja.htm

http://www.xtec.cat/zerelsio/mestres.htm

http://blocs.xtec.cat/zerelsio/2008/02/24/anem-a-xafar-neu-2008/

… i la utilitzem com a mitjà bàsic dins del Pla d’acollida d’un mestre/a nou/va. Un espai on tots i totes hi podem dir la nostra (amb enllaços al Fòrum, bloc de la zona).

http://blocs.xtec.cat/zerelsio/concurs-eslogans/

B) De gestió.

Una font d'informació a l'abast de tothom.

http://blocs.xtec.cat/zerelsio/intrazer/

http://www.xtec.cat/zerelsio/tauler/index.htm

""

C) D’ensenyament- aprenentatge.

Nova organització. Ràpid accés a la informació. Currículum a la carta.

Recursos per àrees.

De tots els nivells.

http://blocs.xtec.cat/msolduga/arees/

""

Coneixement del medi natural …: amplia les possibilitats, trobades de natura, …

http://www.xtec.cat/~msolduga/menu/finestra/indexnaturals.htm

http://www.xtec.cat/zerelsio/experienc.htm

… i del medi social: de lo més proper a lo més llunyà, currículum a la carta, programació més flexible, premsa digital, el temps, …

http://www.xtec.cat/~msolduga/menu/finestra/indexsocials.htm

http://blocs.xtec.cat/msolduga/2008/05/23/curriculum-a-la-carta/

http://blocs.xtec.cat/msolduga/premsa-digital/

http://www.xtec.cat/crp-urgell/meteor/

http://www.xtec.cat/zerelsio/social.htm

Llengües: més significatiu …

http://www.xtec.cat/~msolduga/menu/finestra/indexcatala.htm

http://phobos.xtec.net/c5007852/conte/conte.php

http://www.xtec.cat/zerelsio/empatolls/empatolls.htm

http://www.xtec.es/~msolduga/menu/finestra/indexcastella.htm

http://www.xtec.es/~msolduga/menu/finestra/altres.htm#estrangeres

Matemàtiques: globalitzar les explicacions, reforç o ampliació,…

http://www.xtec.es/~msolduga/menu/finestra/indexmates.htm

Altres: classificació dels recursos, …

http://www.xtec.cat/zerelsio/curiositat.htm

http://www.xtec.cat/zerelsio/curiositat2.htm

http://www.xtec.es/~msolduga/menu/finestra/indexweb.htm

http://www.xtec.es/~msolduga/menu/finestra/indexaltres.htm

Atenció als/a les nouvinguts o nouvingudes

http://www.xtec.cat/centres/c5003238/index2.htm

Sisena hora

""

http://www.xtec.cat/~msolduga/menu/finestra/sisena_hora/index.

Setmanes

Temporalització dels recursos TAC segons els continguts treballats en cadascuna de les àrees.

http://blocs.xtec.cat/msolduga/setmanes/

""

Raconet de pràctiques

Recursos pels blocs, per treballar les festes tradicionals, educació en valors, …

http://blocs.xtec.cat/marisolsolduga/

""

Exemples d’activitats del Tractament de la informació i la competència digital:

Exploració d'una web: Galeria dels museus de la ZER/ Qui? Com? Què?

http://blocs.xtec.cat/msolduga/2010/01/17/tractament-de-la-informacio-i-competencia-digital/

Reflexions:

 • No es necessiten uns coneixements molt elevats d’informàtica, sinó ganes i temps.

 • A la xarxa hi ha un munt de recursos que podem utilitzar, el que cal és seleccionar-los.

 • No significa un trencament amb tot el que s’ha estat fent fins ara, sinó una adequació del que es té als nous mitjans i un canvi de metodologia i organització. Les TAC són un recurs més, que et permet anar més enllà.

 • Hi ha d’haver per part de l’Administració un compromís ferm de recolzament del projecte d’aplicació de les TAC a les escoles, amb tot el que això implica. Si hi ha mancances o deficiències tecnològiques la motivació dels/de les docents decreix.

 • La utilització de les TAC és una metodologia de treball amb possibilitats, no una moda del moment. La formació dels/de les docents en aquest aspecte és important, si no continuarem fent el mateix, amb uns recursos diferents, i quin sentit haurà tingut tota la inversió econòmica que s’ha fet en recursos tecnològics?

Aquest article ha estat publicat en Articles. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

7 respostes a L'ordinador a l'aula/Sense llibres.

 1. Montse diu:

  Hola, Marisol!
  Ja sé que t’ho he dit vegades, però també està bé utilitzar el bloc i opinar.
  Jo també penso que no té cap secret treballar a l’aula amb l’ajuda de les noves tecnologies. Tampoc cal ser un expert en informàtica per poder moure’s per la xarxa i és interessant fer-ho perquè hi ha un munt de recursos que poden ajudar i recolzar el treball fet a la classe. Jo també sóc partidària d’utilitzar-los paral·lelament amb la resta de materials i eines que emprem normalment a l’aula: es tracta de compaginar i de poder suplir mancances d’uns recursos amb els altres. No vull dir pas començar de nou i refer tot el que s’ha fet i es fa tradicionalment (amb llibres, guies didàctiques, recursos audiovisuals…), sinó ampliar les fonts de coneixement, tècniques, materials, etc. amb l’ajuda de la xarxa.
  Encara hi ha molt per aprendre…

 2. Gemma diu:

  La meva feina a l’escola és mestra educació especial i logopeda. Aquí al col·le, de la meva aula en diuen aula de la diversitat.
  Trobo súper interessant aquest projecte. Suposo que utilitzaré més d’un cop aquesta weeb.Hi ha moltíssimes pàgines per entrar.

 3. msolduga diu:

  Hola Gemma, gràcies pel comentari. És una manera de relacionar-nos i saber quelcom de vosaltres i així poder orientar la formació cap allò que us pugui interessar.

 4. Montse C. diu:

  Hola Marisol,
  sóc tutora de 4t i m’interessen moltes de les pàgines que vam veure l’altre dia. Com que és munt d’informació que t’arriba de cop, m’agradaria posar-hi ordre i poder-la tenir a mà sempre que em convingui, estructurada per matèries i a la llarga, fins i tot, per unitats didàctiques. Espero poder-ho fer, si més no, conèixer el procediment per anar-ho fent de mica en mica. Desconec el tema dels blogs però ja sé que ens en parlaràs. gràcies per tot.

 5. msolduga diu:

  Hola Montse, gràcies del comentari. En les properes sessions anirem classificant els recursos per àrees i etapes. Dels blocs en farem una pinzelladeta, ja que el temps ens limitarà bastant! De totes maneres un explicaré com, pel vostre compte, podreu anar ampliant el domini d’aquests espais.

 6. Montse diu:

  Hola sóc la Montse d’EI. Em sembla força interessant com organitzeu i feu la feina a la vostra escola. Trobo que el material que hi ha és molt complert. Espero aprendre i poder-ho aplicar. Després ja veurem com cadascú s’ho ha d’adaptar a la seva realitat

 7. msolduga diu:

  Gràcies Montse per participar en aquest espai. Segur que moltes de les coses que veurem les podrem utilitzar a l’aula.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *