El taller dels romans ha sigut força interessant.
però expliqueu-me vosaltres…. què heu après?
Isa