Hola alumnes,

ACTIVITAT:
Descriu com seria un dia de la teva vida si fossis un humà de la prehistòria.
Isa H.

El joc de la prehistòria:
http://www.edu365.cat/primaria/muds/socials/