Si voleu fer un bloc podeu mirar aquesta adreça

Servei de la XTEC que facilita la creació i ús de blocs per part del professorat i dels centres docents vinculats al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Els blocs creats des d’aquest espai han de ser usats per a finalitats estrictament pedagògiques i de difusió d’experiències sorgides al voltant del procés d’implementació de les tecnologies de la informació i la comunicació a la pràctica docent quotidiana.

http://www.xtec.cat/videos/hemvist.htm

Isa