PROGRAMA TEI (3r-5è)

A l’escola hem iniciat el Programa TEI, un Programa de Tutoria Entre Iguals entre els alumnes de 3r i 5è.  L’objectiu del programa és millorar la convivència escolar i prevenir l’assetjament al centre.Tot treballant per una cultura de la NO EXCLUSIÓ i de la NO VIOLÈNCIA. Amb el lema “TOLERÀNCIA ZERO A L’ASSETJAMENT” com un tret distintiu de la nostra escola.

Des de setembre tant els alumnes de 3r com els de 5è han realitzat diferents sessions de treball. Els alumnes de 3r han rebut una sessió informativa per conèixer el programa i el seu funcionament. Els alumnes de han rebut diverses sessions formatives per conèixer d’una banda el funcionament del programa i d’altra banda conèixer les funcions que haurien de realitzar com a tutors i les eines de que disposen per poder ajudar a resoldre els possibles conflictes dels seus tutoritzats dins l’escola.

Finalment, i després de tota la feina inicial, avui tutors i tutoritzats s’han pogut conèixer. A partir d’ara, queda molt treball a fer i esperem que entre tots plegats arribem a bon port! Us anirem informant!!!

Deixa un comentari