Monthly Archives: setembre 2012

BENVINGUTS/DES AL NOU CURS 2012/13

Iniciem un nou curs sense normalitat.

EN DEFENSA DE L’EDUCACIÓ PÚBLICA I DE LA SEVA QUALITAT

Les comunitats educatives de les escoles públiques de la ciutat de Barcelona, davant les recents mesures que han pres els nostres governants i que porten a una situació molt greu que repercuteix, directament, en la QUALITAT DE L’EDUCACIÓ, de la que tant en parlen davant els mitjans de comunicació, manifestem el nostre rebuig i la nostra indignació davant les següents mesures:

 • Reducció de plantilles.
 • Disminució de les hores de gestió i coordinació que implica:
  • Menys hores d’atenció a les famílies.
  • Menys tutories individualitzades.
  • Menys hores de planificació i programació.
 • Increment de fins a 30 alumnes per aula que comportarà una atenció menys individualitzada dels nens i nenes, menys possibilitats de realitzar propostes innovadores…
 • No nomenar personal substitut fins l’onzè dia lectiu, per tant s’hauran de cobrir des de la pròpia escola, sovint a costa de:
  • Desmuntar reforços, desdoblaments, tallers, especialitats…
  • Disminuir la bona atenció al grup classe fent passar un mestre/a diferent cada hora o repartir els alumnes en diferents aules.

Finalment, també volem manifestar el nostre rebuig per la manera com es reben darrerament les informacions que afecten a l’educació: els encarregats de transmetre-les són els presentadors i locutors de la ràdio i de la TV, en cap cas s’utilitzen els canals establerts oficialment en el Departament.

Perquè els professionals de l’educació s’estimen la seva feina, perquè gaudeixen fent-la. Perquè tota la comunicat educativa volem que aquest país tiri endavant i volem que els infants d’ara siguin persones amb cultura, educació, crítics, amb capacitat de decisió i bons ciutadans no podem assumir aquesta degradació de l’Educació Pública.

Per tot el que s’ha exposat, exigim que es deroguin les decisions preses i demanem que els responsables del Departament d’Ensenyament escoltin la Comunitat Educativa i adoptin mesures que de debò afavoreixen el sistema educatiu, l’escola pública i la seva qualitat.