Monthly Archives: novembre 2017

COMPTA AMB MI -Llenguatge bimodal – 5èB

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=SM0LEIYCwQU[/youtube]

Des  de l’àrea de valors, hem volgut fer aquest vídeo per treballar entre d’altres coses: la tolerància, el respecte, la convivència, el comunicar-se de diferents maneres…
Ho hem fet amb una preciosa cançó de Txarango: “Compta amb mi”

EN QUÈ CONSISTEIX EL LLENGUATGE BIMODAL?

El sistema bimodal consisteix en l’ús combinat de dos codis, el codi parlat i el codi signat, que s’utilitzen simultàniament per expressar el mateix contingut.

L’hem d’entendre com un oralista, ja que vol contribuir al desenvolupament de la llengua oral amb l’ajuda dels avantatges de la llengua de signes.

Per aconseguir que aquest llenguatge sigui eficaç en la comunicació, els adults de l’entorn de l’infant hi juguen un paper molt important. Aquests utilitzaran de manera paral·lela la parla i alguns signes manuals que visualitzen cada una de les paraules que es diuen. En ocasions aquests signes s’hauran d’adaptar si els infants tenen alguna dificultat de mobilitat o motiu, sobretot en aquells infants amb alguna discapacitat.

D’aquesta manera, per tant, hem d’entendre el sistema bimodal com una estratègia comunicativa i no com un conjunt fix de signes, ja que variarà segons les característiques de cada nin.

QUIN OBJECTIU TÉ?

L’objectiu principal és afavorir un bon desenvolupament del llenguatge per tal d’evitar que es produeixi un desfasament entre el desenvolupament global de l’infant i la seva capacitat comunicativa. S’assegura d’aquesta manera una millor integració social i afectiva i ajuda a l’aparició del llenguatge oral.