Daily Archives: 3 abril 2014

TALLER DE LA BOSSA OBERTA

  • DESCRIPCIÓ ACTIVITAT:

Classificació del contingut de la bossa d’escombraries en:

–          matèria orgànica, vidre, paper, ferro, alumini, plàstic. Determinació del pes de cadascuna de les fraccions i valoració material. Conclusions.

  • OBJECTIUS:

–  Observar, analitzar i classificar materials que es llencen als diferents contenidors del carrer.

–  Conèixer l’origen i el destí dels materials que es llencen a la brossa.

–  Incentivar comportaments sostenibles a l’hora de realitzar les compres.

–  Incentivar els comportaments que afavoreixen la reducció de residus.

–  Utilitzar de forma correcta l’instrumental de mesura i expressar correctament les observacions i mesures preses.

–  Conèixer el procés de participació ambiental municipal Agenda 21.

 

  • CONTINGUTS:

 Fets, conceptes i sistemes conceptuals

–  Composició, en pes, de la bossa d’escombraries.

–  Cicle dels diferents materials (vidre, paper, ferro, alumini,plàstic, matèria orgànica). Implicacions ambientals de la seva producció i del seu tractament com a residus.

– Valorització material i econòmica dels residus.

 

Procediments

– Manipulació i utilització d’instruments de mesura.

– Recollida i ordenació de dades i posterior tractament numèric.

– Extracció de conclusions a partir de les dades obtingudes en l’experiència i reflexió entorn a aquestes conclusions.

 

Actituds, valors i normes

– Presa de consciència i corresponsabilització vers la problemàtica dels residu.

– Promoció d’actituds a favor de la reducció de residus i llur separació selectiva

– Disposició de les deixalles en els llocs adequats.

 

Aportat pel centre educatiu

–  Bossa escombraries (plena)

 

.