Daily Archives: 25 octubre 2012

CINQUÈ FEM DE CIENTÍFICS CARNISSERS

 

A 5è curs hem estudiat una de les tres funcions vitals dels éssers vius: la nutrició. En aquesta funció hi intervenen l’aparell digestiu, l’aparell respiratori, l’aparell circulatori i l’aparell excretor.

Hem fet un simulacre d’aparell digestiu amb un embut, una ampolla de plàstic i uns budells de porc.

Per estudiar l’aparell respiratori hem fet la dissecció d’uns pulmons de xai. Hem observat la tràquea, els bronquis, bronquíols i alvèols pulmonars. Els hem tocat i observat el color. També els hem inflat per comprovar què passa quan l’oxigen entra als pulmons.

Hem observat l’aparell circulatori amb un cor de xai, l’ hem tocat i hem apreciat els diferents colors i les diferents entrades i sortides del cor a través de venes i artèries.

L’aparell excretor l’hem estudiat a través d’uns ronyons, de porc. Aquí ja hem pogut observar els capil·lars interiors encarregats de transportar les substàncies de rebuig, que juntament amb l’aigua, són expulsades a través de l’urèter.