Tag Archives: Escola

Mesures extraordinàries amb motiu de la COVID-19

Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya

Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia

Guia per elaborar el pla d’organització dels centres educatius per al curs 2020- 2021. Preguntes freqüents.

Gestió de casos Covid-19 als centres educatius.

Informe de mesures per a l’obertura dels centres escolars.

Mesures extraordinàries de /Salut per evitar els brots de la Covid-19 a les escoles.

Altres recomanacions.

 

Carta de compromís educatiu

L’article 20 de la Llei d’educació defineix la carta de compromís educatiu, en el marc del projecte educatiu del centre, com el document que expressa els objectius per assolir un entorn de convivència i respecte pel desenvolupament de les activitats educatives. Mitjançant la carta de compromís educatiu es vol potenciar la participació de les famílies en l’educació dels seus fills i filles.

La finalitat de la carta de compromís educatiu és potenciar la comunicació, participació, implicació i compromís entre els centres i les famílies per dur a terme una acció coherent i coordinada en l’educació dels infants i joves.

La concreció dels compromisos que es formalitzin a través de la carta de compromís requereix la priorització dels valors que, d’acord amb el projecte educatiu, el centre vol impulsar en la formació de l’alumnat. Aquests valors s’hauran d’adequar a cada etapa i nivell educatiu. Amb caràcter general, són valors especialment rellevants a considerar en la carta de compromís educatiu l’educació en l’esforç i la responsabilitat, en la sociabilitat i en l’autonomia personal.

En aquest enllaç trobarem orientacions per a l’elaboració de la carta de compromís educatiu que hauran grlcl1ographicgardende formalitzar les famílies del centre aquest curs 2010-2011.