Problemes de mesura: Metre

1.-Dibuixa segments que mesurin el següent:
a) 1 dm 3 cm
b) 5 cm 4 mm
c) 35 mm
d) 115 mm

2.- En una hora hem recorregut 80 km. Quina distància hem recorregut en ¼ d’hora?

3.- Escriu aquestes longituds en metres i busca les que són iguals:
a) 4 m i 25 cm
b) 7 hm i 345 dm
c) 15 m i 344 mm
d) 1 dam i 28 dm
e) 125 cm i 6 mm
f) 42 dm i 5 cm

4.-  Escriu les unitats que hi falten:

km hm dam m dm cm mm
7 5 1
1 0 2 3
5 9 0 5

751 ……… = 7 ……. 51 ……….

10,23 ……. = 10 ……. 23 …….

590,5 …….. = 590 ……. 5 …….

5.- Expressa el valor de cada xifra:
3,456 km = 3 km, 4 hm, 5 dam, 6 m

16,3 dm =

2,506 hm =

6.- Fent servir la taula passa a metres les següents unitats:
3 km    6 dam    3 dm    8 mm    84 cm

7.- Fes les sumes següents i expressa’n el resultat amb la unitat indicada:
32 cm + 18 mm =            mm
48 m + 532 dm =            dm
3 km + 35 hm =            m
360 mm + 13 cm =            cm

8.- L’envergadura de les ales de 6 animals són: Escriu-ne les mides en metres i ordena-les de més gran a més petita:
3 m 60 cm
12 cm
135 cm
80 mm
28 cm
1,5 dm
9.- Ordena les distàncies següents de la més gran a la més petita:
123 m        12,3 hm    75 dam    750 dm    1,23 km    7,5 cm

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *