Sessió 3

Innovation Unit: Gavin Dykes, Associate Director – The Innovation Unit

 
   

Parla sobre les tendències socials i les TIC. Es basa en un estudi fet i publicat a www.learnometer.net

Reflexiona com els canvis tecnològics aporten noves estructures de treball i que poden influenciar molt en la innovació educativa:más agilitat, diversitat,tasques individuals en un entorn col.lectiu… Cal un cavni en el sistema educatiu, i en els seus resultats , reforfant aprenentatges significatius i funcionals. Cal crear i difondre coneixement. Hi ha hagut un canvi significatiu i estructural en el mon empresarial perque no hi ha de ser en el món educatiu?

Es una qüestió de tradicions. Cal innovar donant a conèixer bones pràctiques.
La unitat d’innovació han desenvoluoat una metodologia pràctica que es basa en tres etapes: estimulació, incubació i desenvolupament)El món està en plena evolució i innovació i l’educació hauria de ser un dels motors.

Les TIC a escòcia : un model diferent.

Nick Morgan LTS

nmorgan@ltscotland.org.uk

Presenta la situacio general d’Escocia amb els seus tòpics i les seves realitats

Parla de la concrecio i diferenciació ,d’ una política concentrada en una poblacio diferenciada.
Treball especific en formació i desenvolupament professional del professorat en els temes de l’ict
Experiencies..

Presenta diferents projectes:

Schools of ambition una projecte semblant tambe als iatic

Videos posats en comuntats per aprenentatge de la música músics fan classes en videoconferencies enregistrades.

Es fan compres directes a llicències per exemple microsoft.

Es desenvolupen recursos pròpis:

Espai de butlletins, noticies sobre l’educació

Projectetemàtics col.laboratius

Sport4life
Espai de blocs

Intranet general de la introducció de les TIC als centres Educatius

Saló de l’educació on -line

Scottish learning festival

Scotedupedia
Succes factors:
Felxibility for curricukum

Challenge factors
Els professors han estat el focus d’actuacio principal, promoven els usos creatius de l’ict

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *