Sessió 1

Session 1: Policy and strategy

ICT in schools and Government policy
Doug Brown: del Departament d’educació anglés.

Departament off Children and Families

Ens presenta la història de les TIC a UK:

L’estràtègia es que els diferents governs i sobretot la societat han connsiderat clau la intro de les tic en l’educació de UK.

Tot i no tenir dades al principi va ser un risc veure on calia invertir.

En un principi l’estràtegia es centrà en la formació de professors, la inclusió de les tic en les biblioteques i en la lectura i escriptura.

Quant als recursos del professorat es va plantejar d’incentivar la compra de portàtil donant diners, però no es va considerar i al final els protàtils els comprava l’escola però per a us del professorat.

Es pasa d’una situació amb un conjunt de professors euforics de les TIC a un intent de generalització
S’Esructuren un conujunt d’agència que donen suport a les actuacions concretes de cada centre portades pels directors.

S’inclouen les ICT en el curriculum com un àrea . Les TIC d’exen de ser unes eines per convertir-se en un metode d’aprenentatge.

Inversió forta de 2006-7 = £ 741m –

Es comencen a tenir estudis de resultats d’eficiència en l’us de les tic.

Tot i tenir de les millors ratios i preparacions en tic del mon calen més inversions i noves actituts.

Objectius pel futur: ampliar els recursos d’aprenentatge TIC. Desenvolupament de plataformes d’aprenentatge col.laboratiu. A banda d’aconseguir una ràtio 1:1 buscar l’espai personal a internet per a cada alumne. Generalització del wifi i d’altres perifèrics: pda, etc.

Policy focus, strategy and priorities
Tony Richardson

Del BECTA British EducativeComuniaction Tecnology Agency

Algunes reflexions:

El pitjor problema de la tecnologia és que no funcioni.

Com el professorat actual que fa servir internet per correus i altres coses no el fa servir tan al seus centres?

En molts centres es fa servir però no per allò que millor serveix la tecnologia: recollida, de dades, anàlisi, creativitat…

Es repeteixen actitut antigues: copiar, memoristiques,etc.

Costa més entrar a les escoles secundàries que a les primaries

S’ha fet un estudi del 200 al 2005 per veure els resultats de treballar amb la ICT: conclusions:
L’esforç de treball en tecnologia dona millor resultats acadèmics.

Cal invertir més en la formació del porfessorat.

Cal reforçar les polítiques dels equips directius

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *