Sessió 2

Mike Briscoe (BECTA – schools): Key ICT programmes and interventions

On estem en les ITCS

Punt de partida moltes possibiltats però calen uns còdis a coneixer.

Plans destraqtègies

Cal pensar en erminis a llarg plaç
I en com es poden aconseguir els diferents nivells

Tres exemples onivells d’actuacio:

Cada escola pot escollir els mestres i les despeses etc
Les institucions han de donar pautes generals d’actuacio

Programa d’autoevaluacio per a centres:

Presentar models per desenvolupar especificacions en el centres
Quatre àrees: Currículo, formacio professonal, assessoraments, oportunitats d’apenentatge

Model d’autoexaminació del resultats. Això determina on esta cada escola en relacio a ella mateixa i en relacio als altres
Marca fites
I et permet triar prioritats

10.000 escoles han fet aquest procés
el resultats diuen que es millor feruna autoevaluació pels directors que no sigui la inspecció.

Stretegic leader ship of ict es una actuació paralela de formació i programa pels directors en el camp de la ict

Pares
Programes per aconseguir que s’introdueixin les famílies en el procés donant la informació del nivell dels alumnes i contrastant
S’arriben a contractes en els que els pares seran informats dels pocesos en alguns casos es fa serint les propies TIC: aplicatius,
Online real time reporting sera operatiu al 2010 els pares hi podran accedir hi hurà una campaña ministerial de formacio i informacio a les families
Actualment i des de fa anys tenen un SAGA funcionant des de fa anys volen posar-ho per comunicar lecvaluacio continua als pares.
Hi ha altres funcions com avisos, comunicacions pares-mestres, etc.

ICT in the School Currículo

Margaret Wright

QCA agèmcia de seguiment del curriculum als centres

http://www.qca.org.uk/

Curriculum online

http://curriculum.qca.org.uk/

Qualifications and currículo authoryty

Desenvolupar un entorn curricular propi d¡ict?

Que volem achive thrugh the currculum

Creatgivitat resourceful, solve problemes….

Focus of learning:
Actituts i atributs ( es relacionen amb skills destreces
Donanat el coneixement i la compresió

Grups de skills 6

Reforçar el Team worker: treball col.laboratiu

Reflective, Creative thinker, Independent

Cal tenir una visió ample del currículo pensant també en temps fora de l’aula entorn rutines, localitzacions fora d’aula…

Com organitzarem l’aprenentatge

Com archivarem els resultats i treballs del alumnes

Recursos:

QCA agèmcia de seguiment del curriculum als centres

http://www.qca.org.uk/

Curriculum online

http://curriculum.qca.org.uk/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *