Presentació

Aquest bloc és fruit d’un seminari realitzat al Regne Unit sobre ICT innovation in schools: What Works?

La intenció es recollir les meves impressions i apunts dels continguts que allà s’hi mostraren. El semniari estava organitzat pel British Council i allà hi particitaren directors d’escoles, tècnics i responsables de diferents Departament d’Educació d’arreu del món. La majoria provenien de paisos no europeus: argelia, marroc, libia, taiwan, slovakia, estonia, chile…

Es va estructurar en sessions de presentació de les organitzacions i agències de UK ( United Kingdom )

Visites a escoles innovadores en TIC, i posta en comú en seminari sobre les TIC a l’educació