Category Archives: General

El treball de llengua compartit

A partir del PIL, el Pla per a l’actualització de la metodologia d’immersió en l’actual context sociolingüístic http://www.xtec.cat/lic/intro/documenta/pil.pdf s’han dut a terme diferents actuacions en xarxa amb els mestres i les mestres de Salt.

Curs 2007-08

Es comença el pla d’immersió amb la corresponent formació del SIUL del Departament d’Educació.

Curs 2008-09

Treball de llengua oral dels mestres i de les mestres d’educació infantil i cicle inicial dels centres públics de Salt amb l’objectiu d’aprofitar per fer els traspassos de la formació  del curs anterior als claustres i posar en comú el treball de llengua oral que porten a terme. 

Les reunions es feien un cop al mes i cada vegada en una escola diferent per poder fer-ne una observació i anàlisi de l’organització dels espais, materials, recursos de cada centre… La coordinació i dinamització de les sessions anava a càrrec dels assessors LIC del SEZ i hi van participar 45 persones.

Es va crear un bloc http://blocs.xtec.cat/immersiosalt/ on s’anava recollint tota la feina feta

Hi havia uns blocs teòrics:

– L’aprenentatge d’una segona llengua

– Motivació i actituds en aprendre una segona llengua

– El tractament de la llengua familiar

– Els usos lingüístics

I un treball de les funcions comunicatives de la llengua on es presentaven diferents activitats didàctiques amb les corresponents habilitats lingüístiques i els exponents lingüístics més usuals.

Les funcions treballades són:

– Regular l’acció

– Gestió de la comunicació i fórmules socials

– Informar

– Obtenir informació

– Metalingüística

També es va acordar una prova d’avaluació de la comprensió i de l’expressió oral  a educació infantil comuna a tots els centres del municipi, que es passa el mes d’octubre i el mes de maig per veure l’evolució i el progrés de l’alumnat.

Hi ha unes proves per a P3, per a P4 i per a P5 que ajuden a veure si hi ha diferències significatives entre l’alumnat dels diferents centres

Les 3 escoles concertades es van incorporar a l’experiència a final de curs

A partir d’aquesta dinàmica de treball, el curs 2009-2010 s’han organitzat 3 grups de treball de les mestres d’educació infantil: un de llengua, un de medi i un de matemàtiques.

Curs 2009-10

L’assessor LIC imparteix un curs sobre l’ensenyament de les habilitats lingüístiques a cicle mitjà i superior durant el primer trimestre on participen unes 30 persones de les diferents escoles de Salt, tant públiques com concertades.

La periodicitat és setmanal, de manera que la gent estarà formada a finals del primer trimestre i podrà treballar en aquesta línia durant els 6 mesos restants.

S’ha treballat partint d’un marc teòric i amb exemplificacions i models pràctics i útils per a la docència:

– L’ensenyament de la llengua avui

– El reconeixement del bagatge lingüístic i cultural de l’alumnat http://blocs.xtec.cat/recursosdiversitat/

– La comprensió oral

– L’expressió oral

-L’ensenyament de les habilitats cognitivolingüístiques

– La comprensió lectora

– L’expressió escrita

– Les estratègies organitzatives per donar resposta a la diversitat lingüística de l’alumnat

A partir de gener,els assessors LIC aniran mensualment a les reunions de cicle dels diferents centres per ajudar en la reflexió i l’aplicació del seminari.

Els traspassos al CEIP Les Deveses

El traspàs del Programa d’Immersió Lingüística (PIL) al claustre del CEIP Les Deveses s’ha realitzat amb la col·laboració de totes les mestres que han realitzat el seminari.

Hem organitzat el traspàs en dos blocs: marc teòric i marc pràctic i ens hem distribuït les tasques.

L’equip directiu s’ha encarregat d’exposar el blocs teòrics amb els que es sustenta el PIL. Hem construït uns power point molt senzills i clars que contenien la informació bàsica de cada bloc. L’objectiu ha estat fer adonar al claustre que ja estem fet immersió però que és bo revisar-ho, perquè potser hi ha aspectes a considerar o a millorar (ex: valoració, presència i interès de la L1 dels nostres alumnes).       

Les mestres (una de P3, l’altra de P4 i l’altra de P5) que han assistit al curs s’han encarregat de seleccionar una activitat de cadascuna de les funcions del llenguatge oral (pentàgon) per cada curs d’educació infantil. Han partit de les activitats penjades al bloc que no es realitzen a l’escola i que s’han trobat interessants, i han exposat les 5 proposades de cares al curs que ve, per cada nivell.  

Finalment hem estat mirant, revisant i organitzant les programacions didàctiques i el material didàctic lligat al PIL (cangur, princesa, supermercat, aneguet,…).

   

Uns blocs interessants

Sociolingüística

http://blocs.xtec.cat/sociolinguistica/

Transferència interlingüística i comunicativa de les llengües romàniques

http://blocs.xtec.cat/eurocomrom

Llengües d’orígen

http://blocs.xtec.cat/llenguadorigen

Llengua catalana

http://blocs.xtec.cat/llengcat/

Acollida d’alumnat nouvingut

http://blocs.xtec.cat/acollida/

LIC. La bona pràctica

http://blocs.xtec.cat/edu3cat/2008/05/28/lic-la-bona-practica-una-serie-del-departament-deducacio-a-ledu3cat/

Estratègies d’oralitat

http://blocs.xtec.cat/educacioimaginacio

Dia internacional de la llengua materna: 21 de Febrer

http://blocs.xtec.cat/llenguamaterna/

La formació pel curs 2009-2010

L’ENSENYAMENT DE LES HABILITATS LINGÜÍSTIQUES EN CENTRES ON S’APLICA UN PROGRAMA D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA 

El programa d’Immersió Lingüística en el context multilingüe actual: cicle mitjà i cicle superior de primària

Bloc 0: Aspectes organitzatius del seminari

Bloc 1: Ensenyar llengua avui        

–          El currículum actual: principis i estructura

–          L’ensenyament-aprenentatge de la llengua en el currículum actual: idees força

Bloc 2: El reconeixement del bagatge lingüístic i cultural de l’alumnat 

–          Paper que té en el desenvolupament de la pròpia identitat el reconeixement dels orígens i la identitat lingüística i cultural

–          Totes les cultures i totes les llengües tenen la mateixa vàlua

–          Plurilingüisme, un valor a preservar

–          Tractament de la llengua familiar dins de l’escola

Bloc 3: L’ensenyament-aprenentatge de la llengua oral

            3.1 Comprensió oral

–          L’ensenyament de la comprensió oral

–          Les microhabilitats de l’escolta

–          L’escolta activa           

            3.2 L’expressió oral

–          La competència comunicativa

–          Situacions comunicatives

–          Estratègies comunicatives

–          Les comunicacions monogestionades (l’exposició oral) i plurigestionades (l’assemblea de classe i la conversa)

–          Tipus de conversa

–          Paper que ha de tenir l’ensenyament de la llengua oral en un centre on s’aplica un programa d’immersió lingüística

Bloc 4: L’ensenyament de les habilitats cognitivolingüístiques

–          Les habilitats cognitivolingüístiques

–          Relació de les habilitats cognitivolingüístiques amb els tipus de text

Bloc 5: L’ensenyament-aprenentatge de la llengua escrita

            5.1 Comprensió lectora

–          El procés lector

–          Els nivells de processament de la informació

–          Estratègies de comprensió lectora

–          Dificultats de l’alumnat a l’hora de comprendre un text

–          Activitats de comprensió lectora 

            5.2 Expressió escrita (1 sessió i mitja)

–          El procés d’escriptura

–          Ajudes i suports a l’escriptura

–          Les propietats del text escrit

–          Eines d’escriptura

–          Activitats d’escriptura  

Bloc 6: Estratègies organitzatives per donar resposta a la diversitat lingüística de l’alumnat: el treball cooperatiu

–         La regulació i autoregulació de l’aprenentatge

–         Estratègies organitzatives

–         El treball cooperatiu

CALENDARI

Curs de 20 hores repartides en 10 sessions de 2 hores els dimarts del primer trimestre del curs 2009-2010 de 5,30 a 7,30

Setembre: 29

Octubre: 6, 13, 20 i 27

Novembre: 3, 10, 17 i 24

Desembre: 1

LLOC

A la seu del Servei Educatiu del Gironès o en algun CEIP de Salt

FORMADOR

Francesc Vila i Batallé

Assessor LIC del Servei Educatiu del Gironès

Alguns recursos per treballar el Nadal

Recursos a Internet sobre la festa de Nadal: 

1.     Pàgines en català sobre les tradicions nadalenques a Catalunya: 

http://www.edu365.com/nadal/

http://www.totnadal.com/

http://www.cpnl.org/nadal/index.htm

http://www.etnocat.org/festa/nadal/

http://www.lamalla.net/especials/nadal/index2.htm

http://www.teranyina.net/nadal.ct/tradicions.html

http://www.caganer.com/

http://www.xtec.es/recursos/musica/crestoma/crest6.htm (Cançons tradicionals catalanes: cançons de Nadal)

  2.     Pàgines en diferents idiomes sobre les tradicions nadalenques a alguns països del món:

http://www.elalmanaque.com/navidad/mundo.htm (Cómo se celebra la Navidad en el mundo)

http://www.varelaenred.com.ar/navidad.htm (página argentina)

http://www.embaustralia.es/christmas/index.html (la Navidad en Australia)

http://www.bolivian.com/navidad/index.html (Navidad en Bolivia)

http://www.yucatan.com.mx/especiales/navidad/navhistory.asp (Historia de la Navidad. Mèxic)

http://www.nacnet.org/assunta/nacimnto.htm  (Tradiciones Mexicanas para La Navidad)

http://www.santaclaus.cl/ (Santa Claus en Chile)

http://www.opapainoel.com.br/ (lloc oficial del Papai Noel. Brasil)

http://www.papanoel.free.fr/ (pàgina del Père-Noël. França)

http://www.vistawide.com/german/christmas/german_christmas_traditions.htm (Nadal a Alemanya)

http://www.fathertimes.net/traditions.htm (pàgina en anglès sobre com se celebra l’any nou a tot el món)

http://www.flw.com/merry.htm (Bon Nadal en més de 350 idiomes)

  3.     Definició de Nadal en diversos idiomes (Wikipedia)

http://ca.wikipedia.org/wiki/Nadal

en alemany: http://de.wikipedia.org/wiki/Christkind

en italià: http://it.wikipedia.org/wiki/Natale

en japonès: http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%82%B9

en portugués: http://pt.wikipedia.org/wiki/Natal

en anglès: http://en.wikipedia.org/wiki/Christmas

en romanès: http://ro.wikipedia.org/wiki/Cr%C4%83ciun

en tagal: http://tl.wikipedia.org/wiki/Pasko

Cal tenir en compte que l’esperit de la Wikipedia és que la traducció es fa des del país d’origen.

Objectius dels traspassos

ACTUALITZACIÓ  DE  LA  DIDÀCTICA  I  L’ÚS  DE  LA  LLENGUA EN EL CONTEXT PLURILINGÜE ACTUAL
Bloc 1: La immersió lingüística en un context plurilingüe 

1.1. Marc teòric           

 • Reflexionar sobre el Programa d’Immersió Lingüística (PIL) i la seva aplicació en un context plurilingüe.
 • Conèixer el procés d’adquisició d’una llengua i reflexionar sobre el paper que hi exerceix el mestre.
 • Observar i comentar estratègies d’intervenció lingüística de l’ensenyant en un context plurilingüe.
1.2. Motivació i actituds en l’aprenentatge d’una L2.            

 • Compartir els conceptes d’actitud i de motivació
 • Reflexionar sobre com incorporar a la pràctica educativa els aspectes emocionals que influeixen en l’aprenentatge d’una L2
 • Analitzar els continguts del currículum que es refereixen a actituds lingüístiques
1.3. Tractament de la llengua familiar (L1)            

 • Reflexionar sobre la relació entre la llengua familiar i l’aprenentatge d’una L2
 • Donar a conèixer les conclusions del Consell assessor de la llengua a l’escola
 • Compartir estratègies per compensar el desconeixement per part del professorat de la llengua familiar de l’alumnat
1.4. Usos lingüístics           

 • Compartir els factors que intervenen en l’ús lingüístic
 • Reflexionar sobre la relació entre competència lingüística i ús de la llengua
 • Presentar estratègies i exemplificar experiències que fomentin l’ús del català entre l’alumnat.
 • Reflexionar sobre la coherència a l’hora de prendre una decisió sobre quina llengua s’utilitza amb les famílies.
 • Compartir activitats que potenciïn actituds positives vers la llengua de l’escola.
Bloc 2: Les funcions comunicatives de la llengua          

 • Compartir els conceptes de funció, habilitat i exponents lingüístics
 • Presentar activitats didàctiques a partir de les funcions comunicatives (activitats de la llengua oral comunicatives).
 • Adonar-se que la llengua és present a totes les àrees.
Bloc 3: Funció “Regular l’acció” Bloc 4: Funció “Gestió de la comunicació i fórmules socials”

Bloc 5: Funció “Informar: informació objectiva i subjectiva”

Bloc 6: Funció “Obtenir informació”

Bloc 7: Funció “Metalingüística”        

          

 • Identificar les habilitats comunicatives relacionades amb cada funció comunicativa.
 • Conèixer els exponents lingüístics més usuals relacionats amb les habilitats comunicatives pròpies de la funció.
 • Presentar activitats didàctiques on intervenen habilitats i exponents propis de cada funció comunicativa.
 • Observar mostres de cada una de les funcions comunicatives en diferents àrees del currículum.

El joc com un recurs per incentivar l’ús de la llengua

El paper del mestre davant del joc dependrà de la funció que exerceixi amb l’alumnat i del tipus de relació que hi estableixi.

És convenient que els mestres connectin amb els sentiments i amb el món dels nens i el joc espontani facilita l’establiment d’aquesta connexió.

El mestre ha d’acceptar la necessitat de jugar del nen i ha de ser capaç de compartir, sempre que calgui, el plaer i la il.lusió que el joc li proporciona.

El mestre ha d’incloure estones de joc dintre de la programació i ha d’estimular els infants a participar-hi. Cal recuperar jocs que s’han perdut o bé que s’han oblidats. Per tant, el mestre ha de seleccionar i
revisar els jocs que presenta als nens.

El mestre ha d’ensenyar els jocs perquè, després, els infants puguin jugar-hi a les seves estones de lleure. En serà el director i l’organitzador, per engrescar a jugar i per vetllar que el joc no decaigui; alhora, observarà de quina manera evoluciona el joc i com actuen els seus jugadors.

Tot i que el mestre té un paper en aquesta activitat lúdica, no es pot oblidar que el nen ha d’arribar a tenir autonomia en el joc, la qual cosa condiciona i limita la presència del mestre a l’hora de jugar.

Més informació a http://www.xtec.cat/lic/centre/professorat/joc/prof_lleng_joc.htm