El treball de llengua compartit

A partir del PIL, el Pla per a l’actualització de la metodologia d’immersió en l’actual context sociolingüístic http://www.xtec.cat/lic/intro/documenta/pil.pdf s’han dut a terme diferents actuacions en xarxa amb els mestres i les mestres de Salt.

Curs 2007-08

Es comença el pla d’immersió amb la corresponent formació del SIUL del Departament d’Educació.

Curs 2008-09

Treball de llengua oral dels mestres i de les mestres d’educació infantil i cicle inicial dels centres públics de Salt amb l’objectiu d’aprofitar per fer els traspassos de la formació  del curs anterior als claustres i posar en comú el treball de llengua oral que porten a terme. 

Les reunions es feien un cop al mes i cada vegada en una escola diferent per poder fer-ne una observació i anàlisi de l’organització dels espais, materials, recursos de cada centre… La coordinació i dinamització de les sessions anava a càrrec dels assessors LIC del SEZ i hi van participar 45 persones.

Es va crear un bloc http://blocs.xtec.cat/immersiosalt/ on s’anava recollint tota la feina feta

Hi havia uns blocs teòrics:

– L’aprenentatge d’una segona llengua

– Motivació i actituds en aprendre una segona llengua

– El tractament de la llengua familiar

– Els usos lingüístics

I un treball de les funcions comunicatives de la llengua on es presentaven diferents activitats didàctiques amb les corresponents habilitats lingüístiques i els exponents lingüístics més usuals.

Les funcions treballades són:

– Regular l’acció

– Gestió de la comunicació i fórmules socials

– Informar

– Obtenir informació

– Metalingüística

També es va acordar una prova d’avaluació de la comprensió i de l’expressió oral  a educació infantil comuna a tots els centres del municipi, que es passa el mes d’octubre i el mes de maig per veure l’evolució i el progrés de l’alumnat.

Hi ha unes proves per a P3, per a P4 i per a P5 que ajuden a veure si hi ha diferències significatives entre l’alumnat dels diferents centres

Les 3 escoles concertades es van incorporar a l’experiència a final de curs

A partir d’aquesta dinàmica de treball, el curs 2009-2010 s’han organitzat 3 grups de treball de les mestres d’educació infantil: un de llengua, un de medi i un de matemàtiques.

Curs 2009-10

L’assessor LIC imparteix un curs sobre l’ensenyament de les habilitats lingüístiques a cicle mitjà i superior durant el primer trimestre on participen unes 30 persones de les diferents escoles de Salt, tant públiques com concertades.

La periodicitat és setmanal, de manera que la gent estarà formada a finals del primer trimestre i podrà treballar en aquesta línia durant els 6 mesos restants.

S’ha treballat partint d’un marc teòric i amb exemplificacions i models pràctics i útils per a la docència:

– L’ensenyament de la llengua avui

– El reconeixement del bagatge lingüístic i cultural de l’alumnat http://blocs.xtec.cat/recursosdiversitat/

– La comprensió oral

– L’expressió oral

-L’ensenyament de les habilitats cognitivolingüístiques

– La comprensió lectora

– L’expressió escrita

– Les estratègies organitzatives per donar resposta a la diversitat lingüística de l’alumnat

A partir de gener,els assessors LIC aniran mensualment a les reunions de cicle dels diferents centres per ajudar en la reflexió i l’aplicació del seminari.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *