Category Archives: 4 ESO. Diversitat català

Entrega del dossier de la tercera avaluació

My documentEl dossier ÉS UN TREBALL INDIVIDUAL (no s’acceptaran dossiers iguals o copiats dels companys)  i ha de contenir tot el què hem fet fins el 25 de febrer de 2011.

Recordeu que la correcció ortogràfica,  de sintaxi i d’expressió rebràn una nota.

El dossier s’ha d’enviar amb el nom al fitxer (tal i com hem explicat a classe):

El meu nom. Dossier de català. Curs ESO.doc

El dossier ha de tenir  format   .doc o bé  .rtf CAP ALTRE FORMAT  S’ACCEPTARÀ.

Tot document  amb format diferent , o que no segueixi les instruccions serà esborrat i l’alumne obtindrà de nota un 0

No seguir les instruccions pot fer suspendre la matèria.

EL DOSSIER HA DE TENIR LA SEGÜENT ESTRUCTURA:

*Portada: Amb títol de la màteria, nom i cognom de l’alumne, curs i grup.

*Un índex (num. de pàgina i contingut)

*Format coherent i cohesionat

L’aspecte del dossier rebrà també nota

L’HEU D’ENVIAR A L’ADREÇA DE CORREU DE gmail (teniu un accés directe a la columna de la dreta)

Teniu temps per entregar el dossier fins el dia 05  de maig de 2011

3 i 4 ESO. Segon exercici del tercer trimestre

original_32Escriu una llista de les coses que no t’agraden i una llista de les coses que sí t’agraden.

Junta les dues llistes i escriu un poema. Pots intercalar versos positius i negatius (primer vers cosa que no m’agrada, segon cosa que sí…) o fer-ho per estrofes (estrofa amb coses que t’agraden seguida d’estrofa amb coses que no, una estrofa final….). En el poema has d’explicar el perquè.

Envia l’exercici en un comentari (amb molta cura de l’ortografia).

Tens de temps fins el 04  de maig de 2010

4 ESO. Tercer exercici del segon trimestre

letrasUn acròstic és un poema o prosa poètica en la qual les lletres inicials dels versos, llegides en sentit vertical, formen una paraula o una frase. Aquí teniu un exemple:

Oberta la tardor, hi entres amb ganes.
Claves marró i tempestes com agulles
Tenyint de foscor viva les setmanes.
Un plor et fa mal: la queixa de les fulles
Bregant per obrir un punt la llum que tanques.
Rius tristament, que és enganyar les branques
Esquitxar-les de sol quan les despulles

Ara heu d’intentar fer vosaltres una cosa semblant amb les inicials del vostre nom (si en feu un amb el nom i el vostre primer cognom, molt millor!)

Heu d’enviar l’exercici en un comentari. Teniu de plaç fins el 22 de febrer de 2010