Progressions melòdiques. Repeticions, lleialtats i creativitat.

 

“También la herida forma parte de la vida, y también la cicatriz, que indica que la herida está curada, aunque el lugar sigue siendo vulnerable; nos advierte de proceder con atención y cautela”

Bert Hellinger

“Se nos ha dado la elección de liberarnos de la repetición para nacer a nuestra propia historia”.

Anne Ancelin Shützenberger ¡Ay, mis ancestros!

“En el Alma Familiar actúa un sentido de lealdad y un amor profundo, muchas veces ciego y mágico, que lleva a los posteriores y por tanto más pequeños a asumir cargas y sacrificos con la idea mágica e inconsciente que otros anteriores y más grandes se van a beneficiar”.

Joan Garriga – “Autorregulación organísmica y movimientos del alma. La terapia sistémica de Bert Hellinger”

ACTIVITAT: Progressions melòdiques. Repeticions, lleialtats i creativitat.
Les lleialtats invisibles fan que una persona es mantingui dins del seu sistema familiar… repetint la mateixa història generació radrera generació. Algunes persones es pregunten ¿com solucionar aquesta situació a la seva vida? És denomina lleialtat invisible, lleialtat conscient o inconscient cap a un ancestre o familiar que ens impulsa a repetir una conducta de manera cega.

Les progressions melòdiques són tènciques de construcció motiviques que consisteixen en prendre un model de més d’un element (melòdic o melòdic-harmònic) i repetir-lo pujant i baixant certs intervals. Per realitzar l’activitat treballarem amb progressions diatòniques, dins d’una escala o mode. Es mante la intervàlica del molde però s’adapta a l’escala o mode corresponent. Aquest tipus de progressió es habitual a l’època barroca i, en general, en tot tipus de textures contrapuntistiques.

La progressió ens possibilita la construcció d’una peça musical complerta, un cop construida podem fer les variacions que creguem oportunes.

OBJECTIUS:

– Interpretar peces musicals amb les tècniques bàsiques.

– Creació de petites produccions melodiques que ens serveixin per desenvolupar una progressió.

– Reconeixer els dibuixos melòdics en les taules.

– Planificar el procés de producció pel que fa a la previsió de recursos, materials, moments de revisió i l’assumpció de responsabilitats en el treball coperatiu.

– Transferir a aspectes personals les repeticions dels patrons com a lleialtats sistèmiques.

– Compendre que sempre tenim la possibilitat de demanar permís per fer variacions.

DATA I DURADA DE L’ACTIVITAT:

2 sessions

MATERIAL I RECURSOS:

Materials:

Taules de composició geomètrica.

Cordes de colors.

Pinces de colors.

Carrillons i instruments melòdics.

METODOLOGIA I DESENVOLUPAMENT:

Fem la transcripcció lleial d’una progressió melòdica a la taula de composició geomètrica. Observem la composició i prenem consciència de la seva forma i dibuix melòdic.

IntroduÏm variacions que enriqueixen la peça i en donen matisos diferents.

Per grups interpretem les nostres progressions a mode de dictats melòdics on la resta de grups hauran d’intentar desxifrar la forma dels fils.

Fem transferència a aspectes de la nostra vida personal i ho compartim amb el grup. Repetim patrons fidelment? Ens agrada fer variacions? Som conscients d’aquelles repeticions que no son favorables?