Aquesta activitat proposa el repte d’experimentar com podem veure l’energia sonora invisible als nostres ulls.

Quan ens comuniquem oralment, hi ha un missatge que emet l’emissor i que el receptor rep pel canal auditiu però que és allò que surt de la nostra boca i arriba a la nostra orella? hi ha alguna cosa que evidentment viatja a través de l’aire però que els nostres ulls no perceben.

A través de l’experiment podrem observar quins efectes produeixen els sons i quines diferencies s’aprecien amb diferents tipus de freqüència.

Quines cosses no es veuen però si que percebem la seva energia? Hi ha coses invisibles als ulls però sensibles per al nostre cor?

Objectius:

– Formular hipòtesis sobre els efectes físics del so.

– Explorar les possibilitats i efectes del so i el seu impacte.

– Extreure conclusions un cop feta l’experimentació i enumerar les evidències i/o lleis.

Desenvolupament de l’activitat:

Pintem sucre amb diferents guixos de colors. Posem una cartolina damunt d’un altaveu que farà la funció de membrana. Amb un sintetitzador emetem diferents sons i freqüències per poder observar els efectes. Dediquem temps a l’experimentació per tal d’extreure evidències dels fets i les causes. Obrim un debat entorn allò que es invisible pels nostres ulls però que ens arriba energèticament.

Materials:

Rotlle de paper “Kraft”, altaveu, connectors, tablet o sintetizador, cartolina, guixos, colors.

Documentem i ens auto-avaluem!

MOTS!