Jornada Joan Maragall

Amb motiu de la commemoració del doble aniversari (150 anys del naixement i 100 de la mort) de Joan Maragall, el Departament d’Ensenyament i la Institució de les Lletres Catalanes, en col·laboració amb l’Ateneu Barcelonès, convidem el professorat de llengua catalana i literatura a participar a la Jornada Joan Maragall, que tindrà lloc a Barcelona el divendres 29 d’abril de 2011, de les 9 fins a les 14:15 hores, aproximadament. La Jornada comptarà amb la participació de diferents especialistes sobre l’escriptor, comunicacions de professorat i alumnat i un recital. A més, el mateix dia a la tarda es realitzarà la visita guiada a l’exposició Joan Maragall, la paraula il·luminada, adreçada als assistents de la Jornada que hi vulguin participar.

Inscripció. Termini ampliat fins al 18 de març.

Jornada

Jornada i visita guiada

Comunicacions

Recepció del 14 de febrer al 28 de març.

El professorat interessat a exposar una comunicació caldrà que ho notifiqui al correu electrònic jornada.joan.maragall@xtec.cat.  Dins el termini establert, haurà d’enviar un resum de la seva comunicació, en el format següent:

2100 caràcters aproximadament, a doble espai, lletra Arial, cos 12, amb el títol de la comunicació, nom del comunicant, número del DNI, correu electrònic personal, nom del seu centre educatiu i localitat.

Una comissió valorarà les comunicacions presentades i triarà aquelles que, per tema, punt de vista i contingut, aportin una visió complementària de l’obra de Joan Maragall en el context de l’ensenyament secundari obligatori i el batxillerat.

Les comunicacions a càrrec d’estudiants seguiran el procediment anterior, afegint-hi la supervisió del professor o professora que l’avala (nom i correu electrònic personal del professor o professora) i el vistiplau de la direcció del centre.

Caldrà fer constar a la presentació de les propostes el material de suport necessari per a la comunicació.

Notificació d’acceptació de les propostes: del 28 de març a l’1 d’abril.

Certificacions

El professorat assistent a la jornada obtindrà una certificació en què constaran les hores totals d’assistència.
Al professorat assistent a la jornada que presenti una comunicació, se li’n certificarà la publicació en línia per part del Departament d’Ensenyament.
Al professorat assistent a la visita guiada se li lliurarà la certificació corresponent.

Deixa un comentari