Llegir Màrius Torres, avui

La conferència Llegir Màrius Torres, avui, a càrrec de Margarida Prats, té associat un recull de poemes que la conferenciant comenta durant la seva intervenció.

Podeu descarregar aquest recull des d’aquest enllaç:

Recull de poemes

Deixa un comentari