Imatge i concepte

Plantejar-se una visió crítca de les imatges i la possibilitat d’un judici de valor, implica qüestionar-se com funciona la relació entre imatge i concepte més enllà de la definició del sentit de les paraules.