Durant aquests dies em produit molts residus!

Els alumnes de Petites Investigacions han tornat a fer recompte dels residus produits a les aules de 1er d’ESO.

Ara, s’encarregaran de fer una redacció comparant els resultats obtinguts les darreres setmanes, amb els de la setmana del 11 al 15 de març… que podrem esperar d’aquest estudi?

Espereu noticies aviat!