PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE 21-22

El document que us presentem és el PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE relatiu a l’inici del curs 2021-2022 en el marc de la pandèmia per COVID 19. En el POC es detalla l’organització dels grups estables, els accessos d’entrades i sortides del centre, els intervals de sortides entre els diferents grups, els torns de pati, entrada esglaonada de l’alumnat de P3 així com les mesures de ventilació, distància i higiene que es mantindran en el centre durant, al menys, el primer trimestre del curs escolar.

Aquest document és continuïtat del Pla d’Organització del curs 20-21 que va ser aprovat pel Consell Escolar. A la major brevetat possible serà presentat en l’inici de curs coincidint amb la presentació de la Programació Anual de Centre. És doncs, un document provisional que pot ser susceptible d’alguna esmena que serà corregida i incorporada de nou al text.


Accions

Informacions

Deixa un comentari

Podeu utilitzar aquestes etiquetes : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>