PLA D’ACTUACIÓ DEL CENTRE

El document al que tindreu accés és el PLA D’ACTUACIÓ DE L’ESCOLA JOAN MARAGALL amb motiu de la pandèmia per Covid19 pel curs 2020.

Aquest document ha estat presentat al Claustre i aprovat en sessió ordinària del Consell Escolar de Centre el dia 8 de setembre de 2020 tal i com consta a l’acta corresponent.

L’organització i acords expressats en el Pla tindran la vigència de tot el curs escolar 20-21 i formen part de la programació Anual de centre.