POEFA

L’escola participa al POEFA:

Projectes amb oportunitats d’èxit educatiu a favor de l’alumnat en centres educatius públics (POEFA).

Aquesta actuació forma part del Programa d’orientació i reforç per a l’avanç i suport a l’educació del Ministeri d’Educació i Formació Professional, que està cofinançat pel Programa operatiu d’ocupació, formació i educació del Fons Social Europeu.