PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE 21-22

El document que us presentem és el PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE relatiu a l’inici del curs 2021-2022 en el marc de la pandèmia per COVID 19. En el POC es detalla l’organització dels grups estables, els accessos d’entrades i sortides del centre, els intervals de sortides entre els diferents grups, els torns de pati, entrada esglaonada de l’alumnat de P3 així com les mesures de ventilació, distància i higiene que es mantindran en el centre durant, al menys, el primer trimestre del curs escolar.

Aquest document és continuïtat del Pla d’Organització del curs 20-21 que va ser aprovat pel Consell Escolar. A la major brevetat possible serà presentat en l’inici de curs coincidint amb la presentació de la Programació Anual de Centre. És doncs, un document provisional que pot ser susceptible d’alguna esmena que serà corregida i incorporada de nou al text.BENVINGUDA CURS 2021-2022

Benvolgudes famílies,

Rebeu una cordial salutació del Claustre de mestres i de l’Equip Directiu de l’Escola Joan Maragall. Desitgem que us trobeu molt bé.

L’escola començarà el proper dilluns dia 13 de setembre  amb totes les mesures de prudència i seguretat que el Departament de Salut juntament amb el d’Educació ens han indicat. L’organització respon a criteris exclusivament sanitaris i de prevenció.

Els alumnes de P3 tenen la seva pròpia entrada esglaonada amb cita prèvia.

Els alumnes des de P4 fins a 6è entraran a les 9:00 h per les quatre portes habilitades i caldrà evitar qualsevol aglomeració:

P4: porta del parvulari

P-5 i 1r: porta del Carrer Molí

2n, 3r: porta principal de l’escola

4t, 5è i 6è: porta de la rampa.

Tots els alumnes han d’accedir al recinte escolar amb mascareta higiènica.

Qualsevol dubte s’ha de resoldre per mitjans telemàtics:

correu del centre : a8033535@xtec.cat o per telèfon: 93 371 39 95

Us anirem enviant per Dinantia la resta de comunicacions.

Sigueu benvinguts i benvingudes al curs 2021-2022.