XLè CONCURS LITERARI DE SANT JORDI Escola Joan XXIII

AMPA

Bases del Concurs:

  1. Es fan nou grups (1r/2n/3r/4t/5è/6è/1r. I 2n ESO/3r i 4t. ESO/Fins a 18 anys inclosos)
  2. El tema és lliure, escrit en prosa o vers
  3. Els escrits tindran un mínim d’un foli escrit amb bona lletra o a màquina a doble espai i un màxim voluntari. (NO s’accepten treballs col.lectius).
  4. Els treballs d’ESO i Batxillerat s’han de presentar al Punt Jove de Balenyà, màxim el 21 de març.
  5. El treball es presentarà amb un títol i sense signar. Dins d’un sobre s’introduirà el treball i un altre sobre tancat amb el nom del treball a damunt i a dins, el nom, adreça del concursant. En el primer sobre hi ha de constar: XLè. Concurs Literari St. Jordi, el títol del treball i el grup o curs que pertany.
  6. El jurat el formaran tres persones escollides per l’organització.
  7. El jurat podrà declarar desert qualsevol premi.
  8. EL REPARTIMENT DELS PREMIS ES FARÀ A LA FESTA DE SANT JORDI QUE ES CELEBRARÀ A L’ESCOLA JOAN XXIII