TRETS D’IDENTITAT

Som una escola viva i activa que acull i acompanya els infants com el que són: infants. Ens proposem rebre aquests infants de manera amorosa, vetllant per les seves necessitats i ritmes maduratius i afectius. Entenem que cada infant és únic i divers dins del grup.

Som una escola que ofereix un projecte col·lectiu i inclusiu on es fomenta que totes les veus del infants hi són reconegudes. I la confiança de les mestres en les seves capacitats i potencialitats.

Rebem les famílies en la seva diversitat, facilitant la seva participació en la comunitat educativa per construir una escola entre totes.
Pensem en una escola 
vinculada amb el teixit associatiu del barri de Gràcia: entitats, espais de creació, veïnat,…

Pensem  l’escola  com una comunitat d’aprenentatge i de vida. Que faci partícips els nens i nenes d’una societat responsable, crítica, compromesa i cívica.

Amb una metodologia centrada en com aprenen els nens i les nenes. Amb la personalització de l’aprenentatge i  el guiatge de les mestres, tenint en compte els ritmes i els interessos dels infants.

 

Share