Monthly Archives: maig 2017

ASSIGNACIONS D’OFICI

A partir de dilluns 29 de maig trobareu a la seu del districte la informació corresponent a   la llista de no admesos i vacants. Només per a les famílies que van marcar la casella d’assignació d’ofici a la sol·licitud i no se’ls ha assignat cap plaça.

El termini de lliurament de formulari d’ampliació de sol·licituds de centres de l’alumnat no assignat en el procés de preinscripció és: 29 i 30 de maig de 2017.

EL TRÀMIT S’EMPLENA I TRAMET EN LÍNIA.

http://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/assignacions_dofici

El 2 de juny es publicarà la llista d’alumnat admès i, si s’escau, de la llista d’espera.