ORGANITZACIÓ DEL TEMPS I DE L’ESPAI

L’organització del temps i l’espai a l’escola té com a objectiu l’aprenentatge actiu dels infants amb el guiatge de les mestres, l’estabilitat a partir del treball regular i la llibertat de poder decidir i fer segons les pròpies necessitats i interessos. Per això, creiem que cal deixar temps suficient perquè els infants participin, juguin i es relacionin. Saber esperar i donar-los temps.

A l’escola el procés d’aprenentatge dels infants s’esdevé en ambients de lliure circulació ben organitzats i preparats que responen a les necessitats i interessos dels infants. Uns ambients agradables que faciliten el procés de recerca dels infants, on l’aprenentatge sorgeix a través del joc i de les relacions. Mentre els infants juguen desenvolupen la capacitat comunicativa i el llenguatge esdevé el  mediador entre pensament, acció i aprenentatge.

Els espais són dinàmics i flexibles, i ofereixen possibilitats de transformació o intervenció tant per part de l’equip docent com dels mateixos infants. Aquests espais que anomenem ambients ofereixen oportunitats de joc i provoquen descobertes i, en definitiva, són veritables generadors d’aprenentatges significatius. Així mateix, faciliten la comunicació i les relacions i afavoreixen la llibertat de moviment, l’exploració i l’autonomia dels infants.

Les propostes pensades per les educadores són diverses i proporcionen experiències valuoses als infants i sempre tenen com a prioritat la tria i l’exploració activa de l’infant i el plantejament de reptes.

El temps de grup es considera emmarcat dins dels rituals de socialització. L’actitud de l’educadora és el de la mestra que dialoga. L’estona de la conversa, en rotllana, és una estona de trobada col·lectiva, de compartir vivències individuals que s’expliquen als companys i de compartir activitats úniques i particulars del grup.  És en aquestes estones on es construeix el vincle afectiu amb la mestra de referència, i on es desenvolupen relacions íntimes de coneixença i d’amistat entre els infants.

El rol de l’educadora en temps de grup pretén aconseguir que els infants se sentin segurs i confiats a l’escola per aprendre i créixer, treballant el vincle afectiu entre cadascun dels infants i la mestra.

Les propostes que proposem les educadores en temps de grup, promouen la creativitat i l’aprofundiment en aspectes que els interessen. La creativitat és la capacitat de generar noves idees o solucions innovadores. És un element clau per al desenvolupament dels infants que els ajudarà a adquirir competències que els seran útils durant tota la vida.

A les sessions de psicomotricitat de grup ens guiem i ens inspirem per la recerca de l’Aucouturier, que al seu torn es basava en els estudis sobre el desenvolupamernt dels infants de Piaget.

Dediquem una tarda setmanal per compartir  tallers amb les famílies.

Primària, amb models de treball (reptes i projectes) que ajudin a organitzar i estructurar el procés d’aprenentatge en temps de grup. On els nens i nenes aprenguin a dialogar, a plantejar alternatives i a enfortir els vincles. Així van construint i adquirint coneixement a partir de la pròpia experiència. Uns models de treball basats en un aprenentatge per al desenvolupament de competències, tenint en compte la integració dels coneixements, la funcionalitat dels aprenentatges i l’autonomia personal.

 

Share