OBJECTIUS EDUCATIUS PRIORITARIS

  • Sentir-se acompanyat i respectat com a persona per part de les educadores, cadascú en la seva singularitat.
  • Assolir un aprenentatge  significatiu i competencial amb una metodologia activa i des d’un enfocament globalitzat.
  • Expressar-se i comunicar-se a través de diferents llenguatges. Incorporant i vivint les arts plàstiques, el teatre, la música i la dansa.
  • Viure el procés d’aprenentatge des de les relacions socials i fent que aquest promogui la reflexió individual i col·lectiva.
  • Aprendre a ser competent en situacions socials, a l’hora de resoldre els conflictes.
  • Viure en uns espais d’aprenentatge estimulants i confortables per sentir-se segur i  confiat, per aconseguir el benestar per assolir l’aprenentatge i desplegar les fortaleses de cadascú.
  • Aprendre a tenir iniciativa com a pilar de creixement i d’aprenentatge, per prendre decisions, assumir responsabilitats, adquirir compromisos cívics i socials.
  • Acceptar el errors com a font d’aprenentatge.

EQUIP PEDAGÒGIC

  • Tenir en compte la incorporació de noves persones a l’equip pedagògic que ajudin a consolidar el projecte educatiu i a fer-lo més ric i plural, acollint-les amb cura i sensibilitat.
  • Definir l’eix motivador del projecte educatiu: Viure les arts a través del teatre al llarg de tota l’escolarització.

 

 

Share