AMBIENTS

ELS PRIMERS DIES  A L’ESCOLA

A l’escola, el joc es basa en l’acció i en la llibertat dels infants d’expressar-se  a través de diferents llenguatges i segons les seves necessitats. Els infants proven i juguen les vegades que necessiten per aprendre a partir de l’assaig i l’error. A través del joc promovem la curiostitat, el diàleg i la descoberta.

La mestra observa, escolta l’infant, ofereix suport  i ajuda a fer explícites les idees i proposa o augmenta el repte que li demanen per fer créixer i obrir les possiblitats d’aprenentatge dels infants.

La mestra procura que els infants respectin les normes de convivència establertes perquè tothom sigui respectat i es garanteixi el benestar necessari per sentir-se segur i amb ganes d’aprendre.

CASTELLS

TRENCADÍS

LA PLAÇA

L’ENVELAT

EL JARDÍ

Share