EQUIP

 

Equip pedagògic

Pilar Grau Vendrell, directora

Lola Cordero i Masdéu, secretària i cap d’estudis

Neus Perramon Lladó, tutora de 3 anys

Lara Sosa de la Gándara, tutora de 3 anys

Dolors Martí Estopiña, TEI (tècnica d’educació infantil)

Pilar Cros Jordana , conserge

 

Maria Isabel Ropero Soto, feinera

Equip de monitoratge:

Marta Dodero,  Coordinadora de menjador

Jana Alfonso, Víctor López Hidalga, Victor Vaquero Navarro

 

 

Share