PILARS PEDAGÒGICS

Pensem  l’escola  com una comunitat d’aprenentatge i de vida. Basem el nostre projecte en el  respecte i l’acompanyament de cada infant, cadascun en la seva singularitat.

Basem el procés d’aprenentatge en l’enfocament del socioconstructivisme, amb la personalització de l’aprenentatge i  el guiatge de les mestres, tenint en compte els ritmes i els interessos dels infants. L’aprenentatge a l’escola s’esdevé de les relacions socials promovent la reflexió individual i col·lectiva, i partint sempre dels coneixements, habilitats i capacitats personals. Entenent que és imprescindible el guiatge de les educadores, que situa la influència educativa en els intercanvis funcionals entre l’aprenent, la situació i els agents educatius per tal que els nens i les nenes estiguin en una actitud activa davant dels seus processos d’aprenentatge.

Amb una metodologia centrada en com aprenen els nens i les nenes. Ens plantegem l’aprenentatge a través del joc, l’experimentació i la investigació. On la motivació, l’interès i l’esforç siguin els motors d’aquest aprenentatge. Un esforç que sorgeixi del desig d’aprendre de l’infant i de compartir les seves descobertes amb els companys. Amb l’objectiu educatiu de promoure un aprenentatge significatiu i comptencial (saber, saber fer i saber comunicar) tot afavorint l’expressió i la comunicació a través de diferents llenguatges: l’art plàstic, l’art de paraula, la dansa i la música. 

Creiem important viure en uns espais d’aprenentatge estimulants i confortables que facin sentir els infants segurs i  confiats per aprendre. Amb el respecte i l’establiment de límits clars als infants per reforçar la seva confiança i autoestima que promigui l’autonomia com a pilar de creixement i d’aprenentatge. 

Som una escola amb un equip pedagògic que aprèn, on la reflexió, la creativitat i el treball en xarxa  guien els seus horitzons.

 

Share