Serveis escolars

ACOLLIDA MATINAL

Preus. 3€ mitja hora, 6€ una hora. Tot el mes 20 o 40€

EL SERVEI DE MENJADOR

Està gestionat per l’empresa TRESMES ECOACTIVA.

És un servei complementari de l’escola, per tant un servei educatiu on es pretén que els nens i nenes aprenguin a menjar amb correcció, mengin de manera saludable i que mengin de tot.

Com sol·licitar el servei:

Per gaudir del servei de manera habitual cal omplir un full de sol·licitud que facilita l’empresa. Els usuaris inscrits podran quedar-se a dinar els dies que s’han marcat a la pròpia inscripció.

Per quedar-se a dinar un dia de forma esporàdica cal comprar un tiquet per endavant o el mateix dia a la Coordinadora.

Per qualsevol comunicació, dubte o canvi, cal notificar-ho a la Coordinadora de menjador al matí de 8,30h a 9,30h o bé en el telèfon 607327525.

Per sol·licitar menús especials per problemes mèdics, cal omplir un full específic i presentar un certificat del metge corresponent.

Si puntualment un nen o nena necessita dieta, es comunica al matí a la coordinadora abans de les 9,30h.

Preus: alumnes fixos: quatre o cinc  dies a la setmana 6,60€ diaris, tres dies a la setmana 6,70€ i dos dies a la setmana 6,80€

El preu inclou el menjar, el treball de la cuinera, de les monitores i la neteja.

En cas de malaltia o absència, cal avisar abans de les 9:30 h. En aquest cas es descomptarà el preu del menjar (3,20 €) i es seguirà pagant el monitoratge.